Editorial Team

Editor-in-Chief

Рetr G. Kondratenko, Liman, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

Marina V. Konkova, Liman, Ukraine

Executive Secretary

Stanislav O. Zharikov, Liman, Ukraine

Editorial Board Members

Vladimir H. Bondar, Liman, Ukraine

Petr D. Fomin, Kyiv, Ukraine

Oleksandr Yu. Usenko, Kyiv, Ukraine

Yuri P. Sernyak, Kyiv, Ukraine

Gennady E. Samoilenko, Liman, Ukraine

Vasili I. Rusin, Uzhhorod, Ukraine

Michael Yu. Nychytaylo, Kyiv, Ukraine

Vitali M. Lobas, Liman, Ukraine

Alexandr A. Epiphancev, Liman, Ukraine

Yuriy V. Dumansky, Liman, Ukraine

Sergei V. Veselyy, Liman, Ukraine

Sergey N. Shamraev, Kyiv, Ukraine

Editorial team

Vladimir G. Yareshko, Zaporozhye, Ukraine

Feruz G. Nazyrov, Tashkent, Uzbekistan

Sergey A. Muntean, Dnipro, Ukraine

Vladimir G. Mishalov, Kyiv, Ukraine

Nikolay N. Militsa, Zaporozhye, Ukraine

Bohdan O. Matviichuk, Lviv, Ukraine

Vladimir I. Mamchich, Kyiv, Ukraine

Aleksey V. Ligonenko, Poltava, Ukraine

Theodore G. Kulachek, Chernivtsi, Ukraine

Valeriy O. Kubyshkin, Moscow, Russia

Valeriy P. Kryshen', Dnipro, Ukraine

Igor A. Krivoruchko, Kharkіv, Ukraine

Alexander S. Nikonenko, Zaporozhye, Ukraine

Igor Y. Polanski, Chernivtsi, Ukraine

Ivan V. Yarema, Moscow, Russia

Igor M. Shevchuk, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Vladimir A. Shaprinsky, Vinnitsa, Ukraine

Sergey D. Shapoval, Zaporozhye, Ukraine

Stepan M. Chobey, Uzhgorod, Ukraine

Yaroslav P. Feleshtinsky, Kyiv, Ukraine

Nikolay I. Tutchenko, Kyiv, Ukraine

Tamara I. Tamm, Kharkiv, Ukraine

Oleg G. Skipenko, Moscow, Russia

Vasiliy A. Siplivyy, Kharkiv, Ukraine

Mikhail P. Popik, Lviv, Ukraine

Oleg G. Kotenko, Kyiv, Ukraine

Vladimir M. Kopchak, Kyiv, Ukraine

Vladimir А. Vishnevsky, Moscow, Russia

Igor K. Venger, Ternopil, Ukraine

Sergіy М. Vasiluk, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Valerіy V. Boiko, Kharkov, Ukraine

Patrіtsіya O. Boldizhar, Uzhgorod, Ukraine

Oleksandr O. Boldizhar, Uzhgorod, Ukraine

Oleh E. Bobrov, Kyiv, Ukraine

Leonid S. Bilyansky, Kyiv, Ukraine

Yakіv S. Bereznitsky, Dnipro, Ukraine

Sergey F. Bagnenko, St.-Petersburg, Russia

Marian Babchak, Presov, Slovakia

Oleksandr V. Vorobey, Minsk, Belarus

Sergіy О. Geshelin, Odessa, Ukraine

Volodymyr N. Klimenko, Zaporozhye, Ukraine

Oleh Y. Kanikovs'kiy, Vinnitsa, Ukraine

Andrіy G. Iftodiy, Chernivtsi, Ukraine

Mihailo P. Zaharash, Kyiv, Ukraine

Boris S. Zaporozhchenko, Odessa, Ukraine

Oleksіy I. Dronov, Kyiv, Ukraine

Iryna M. Dikan, Kyiv, Ukraine

Igor Y. Dzubanovs'kiy, Ternopil, Ukraine

Volodimir I. Desyaterik, Dnipro, Ukraine

Volodimir V. Grubnik, Odessa, Ukraine

Anatolіy М. Granov, St.-Petersburg, Russia

Viktor P. Andryushchenko, Lviv, Ukraine