Редакційна політика

Галузь та проблематика

Галузь науки: технічні науки.

Проблематика збірника: розробка і дослідження харчового та торговельно-технологічного обладнання, створення нових технологій виробництва продуктів харчування.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ХОЛОДОТЕПЛОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті проходять обов'язкове зовнішнє (рецензія доктора наук, наукові інтереси якого збігаються із проблематикою статті) та внутрішнє подвійне (сліпе) рецензування.

Для опублікування у збірнику матеріалів статті необхідно отримати та представити до редакції збірника рецензію доктора наук зі сторонньої організації, де, крім підпису рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, місце роботи, напрямок його наукових досліджень.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.