Редакційний штат

Редактор

  1. Олександр Олександрович Шубін, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна