Історія журналу

Збірник наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" засновано у 1998 році. 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №13181-2065 ПР від 25.07.2007 

Фахова реєстрація у ВАК України відповідно до постанови №1-05/4 від 14.10.2009