ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ІЗОЛЯТУ З РІПАКОВОГО ШРОТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО У ВИРОБНИЦТВІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

І. В. Коняк

Анотація


У статті наведено методики та результати досліджень фізико-хіміч­них і функціональних властивостей білкового ізоляту ріпакового шроту. Проаналізовано ці показники та обґрунтовано можливості подальшого використання білкового ізоляту у виробництві ковбасних виробів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. – М.: Колос, 2001. – 376 с.

Визначення розчинності сухих яєчних продуктів за індексом (експрес-метод) розчинності [Електронний ресурс] // Аграрний сектор України. – Режим доступу .

Носенко Т. Насіння ріпаку як важливе й перспективне джерело не лише олії, а й цінних білків / Т. Носенко, О. Гриценко // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 10. – С. 20-21.

П'ятницький Ю.С. Харчова алергія в дітей / Ю.С. П'ятницький // Здоров’я України. – 2006. – № 19/1. – С. 33-36.

Толстогузов В.Б. Новые формы белковой пищи / В.Б. Толстогузов. – М., 1987. – 303 с.

Щербаков В.Г. Производство белковых продуктов из масличных семян / В.Г. Щербаков, С.Б. Иваницкий. – М.: Агропромиздат, 1987. – 152 с.