ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС СПІНЮВАННЯ І СУШІННЯ РИБНОЇ СИРОВИНИ

Д. В. Степанов, В. О. Сукманов, О. А. Яшонков

Анотація


У статті наведено результати розроблення, проведення багатофакторного експерименту та надано рекомендації щодо раціональних параметрів процесу спінювання та сушіння рибної сировини у процесі виробництва снеків із фаршу бичка кругляка (Neogobiusmelanostomus).


Повний текст:

PDF

Посилання


Сукманов В.О. Обґрунтування необхідності переробки рибної сировини з додаванням термолабільних біологічно активних добавок та її використання як плаваючих кормів для рибництва / В.О. Сукманов, О.А. Яшонков // Облад-

нання та технології харчових виробництв. – 2011. – Вип. 26. – 568 с.

Пат. 65473 Україна, МПК А01K61/00. Спосіб отримання спінених сумішей / Сукманов В.О., Яшонков О.А. (Україна); заявник та патентовласник Керченський державний морський технологічний університет. – № u 2011 05429; заявл. 28.04.11; опубл. 12.12.11, Бюл. № 23. – 3 с.

Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

Шенк Х. Теория инженерного эксперимента: [пер. с англ.] / Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 381 с.

Сукманов В.А. К вопросу экспериментальных исследований вспениваемости рыбного сырья / В.А. Сукманов, А.А. Яшонков // Рибне господарство України. – 2011. – № 6 (77). – С. 40-43.