ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН АКТИВНОЇ КИСЛОТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ДОДАВАННЯ СОКІВ У МОЛОЧНУ ОСНОВУ

І. А. Устенко, С. А. Памбук, О. А. Кручек, О. О. Доброскок

Анотація


У статті наведено дослідження впливу масової частки хлороводневої кислоти, а також соків гранатового та персикового на зміну активної кислотності суміші сік - молоко та стабільність такої системи. Встановлено показник активної кислотності, за якого відбувається розшарування суміші. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Молоко и сок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

.

Дмитренко М. Молоко и добавки / М. Дмитренко // Молочная промышленность. – 2008. – № 2. – С. 15-16.

Санчковская А. Комбинированные напитки / А. Санчковская // Пищевая промышленность. – 2007. – № 1. – C. 16-17.

Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посіб. / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр навч. л-ри,

– 544 с.

Главная страница – Компания «Люстдорф» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .

«Вимм-Билль-Данн» – лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .

Берегова И. Применение пектина в производстве молочно-соковых напитков / И. Берегова // Молочная сфера. – 2009. – № 3-4 (29-30). – С. 58-59.

Капрельянц Л.В. Функціональні продукти / Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – О.: Друк, 2003. – 312 с.