ГІСТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ НАТУРАЛЬНИХ КОВБАСНИХ ОБОЛОНОК

Л. Ю. Шубіна, О. В. Доманова, О. Ю. Мержоєва

Анотація


У статті наведено результати гістоморфологічних досліджень модифікованих натуральних ковбасних оболонок. Розглянуто переваги використання рослинної лікарської сировини з метою підвищення захисних властивостей натуральних ковбасних оболонок. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. 1183040. СССР, МКИ6 А22С17/14. Состав для обработки фабриката кишок / Т.Д. Кирилина, Н.М. Крехов, Л.И. Морозова, М.М. Андрианова, В.И. Хачиянц, Л.Н. Бондарева, Р.М. Вафина: Всесоюз. науч.-исслед. ин-т мяс. пром-ти. – №3656353/28-14; заявл. 28.07.1983; опубл. 07.10.1985, Бюл. №37.

Пат. 59975 України, МПК 7 А22С17/14, А22С13/00. Склад для обробки фабрикату кишок / Л.Ю. Шубіна, В.М. Онищенко, В.С. Крівіч: ХДАТОХ. – № 2003010033; заявл. 02.01.2003; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.

Саркисова Д.С. Микроскопическая техника: руководство / Д.С. Саркисова, Ю.Л. Перова. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.

Руководство пользователя программы ВидеоТесТ-Морфология 5.1. – СПб., 2009. – 336 с.