№ 30 (2013)

Обладнання та технології харчових виробництв

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, в яких розкрито резуль­тати досліджень у галузі розробки та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, розробки нових технологій виробництва продук­тів харчування.

Розглянуто окремі аспекти технічного рівня та якості устаткування; автоматизацію виробничих процесів; приборні методи дослідження харчових продуктів; нові технології виробництва продуктів харчування, підвищення їх харчової цінності та поліпшення споживчих властивостей.

Зміст

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИФІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ МОЛЕКУЛЯРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. В. Арпуль, Т. А. Сильчук, О. О. Дудкіна
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ СТЕВІЇ PDF
Я. О. Бачинська, О. А. Степанова
КОМПЛЕКСНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ БУЛЬБ ТОПІНАМБУРА PDF
І. Р. Біленька, Н. А. Буланша
НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЕЛЕНОДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ PDF
М. П. Головко, Т. М. Головко, В. Г. Применко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ЗАМОРОЖЕНОГО М’ЯСНОГО ФАРШУ ВИСОКОШВИДКІСНИМ СТРУМЕНЕМ ВОДИ PDF
О. В. Гордієнко
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ШАРІ РУХОМОЇ НАСАДКИ ОСУШУВАЛЬНОГО КОНТУРУ СОНЯЧНИХ СИСТЕМ PDF
В. П. Данько
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНИХ ІЗ ВОДОРОСТЕВИМИ ДОБАВКАМИ PDF
Г. В. Дейниченко, А. Д. Войцицька, Т. О. Колісниченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСНОСТІ ПОВІТРЯНОЇ ФАЗИ НОВИХ ВИДІВ М'ЯКОГО МОРОЗИВА PDF
Г. В. Дейниченко, І. В. Золотухіна, І. М. Беляєва
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ВОДНО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ PDF
Г. В. Дейниченко, Г. М. Постнов, В. М. Червоний
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР У ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА PDF
В. І. Дробот, А. М. Грищенко
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇЇ КІЛЬКІСНА ОЦІНКА PDF
В. В. Євлаш, Н. О. Отрошко, В. О. Акмен
ДОСЛІДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО ТА ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СКЛАДУ СМЕТАННО-РОСЛИННИХ СОУСІВ PDF
О. М. Жукевич, Г. Б. Рудавська
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕКТИНОВМІСНОЇ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КОМБІНОВАНИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
У. С. Йовбак, О. М. Кирпіченкова, В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕКТИНОВМІСНОЇ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КОМБІНОВАНИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
У. С. Йовбак, О. М. Кирпіченкова, В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька
ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
Т. В. Калиновська, І. О. Крапивницька, В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСО-РОСЛИННИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ З ЙОДОВМІСНИМИ ДОБАВКАМИ PDF
Т. О. Колісниченко, М. В. Чабаненко
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ІЗОЛЯТУ З РІПАКОВОГО ШРОТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО У ВИРОБНИЦТВІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ PDF
І. В. Коняк
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОРОЩУВАННЯ БОБІВ НУТУ У ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Г. Ф. Коршунова, Р. І. Саєнко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКЦІЙНОГО БІЛКОВОГО СКЛАДУ МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ СКЛАДОВИХ РЕЧОВИН ПРОДУКТУ СТРУКТУРОВАНОГО PDF
Т. О. Кузнецова, М. Ф. Перцевой, П. В. Гурський
ВИКОРИСТАННЯ НВЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
Н. М. Кухтіна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАВКАХ З АНТИРАДИКАЛЬНОЮ ДІЄЮ ДЛЯ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
Т. М. Лозова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОМІРНИХ ТЕМПЕРАТУР НА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІДРОБІОНТІВ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ PDF
Т. А. Манолі, С. А. Памбук, Т. І. Нікітчіна, А. О. Крецу
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСТФЕРМЕНТАТИВНОЙ МАЦЕРАЦИИ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИН ИЗ СОРТОВ ВИНОГРАДА КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН И МЕЛЬНИК PDF
П. Митев, Н. Стоянов, Я. Чобанов, И. Мельник
ПРОФІЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕНСОРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОБІЙНОЇ ІКРИ PDF
В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш, О. О. Горячова
ВПЛИВ ДЕЯКИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІЗНОТОВЩИННІСТЬ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
І. М. Ощипок, В. І. Ярошевич, Н. В. Кринська
ПРОЕКТУВАННЯ БІЛКОВО-РОСЛИННИХ ПАСТ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ УМІСТОМ ЙОДУ PDF
М. І. Пересічний, Д. В. Федорова, К. В. Паламарек
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СУШЕНОГО М’ЯСА ТА ПОРОШКІВ З М’ЯСА ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ В РІЗНОМУ ПАКУВАННІ PDF
М. І. Погожих, В. В. Євлаш, О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, А. Є. Максименко
МЕХАНІЗМ РУЙНУВАННЯ ЖИРОВИХ КУЛЬОК У СТРУМИННОМУ ГОМОГЕНІЗАТОРІ З РОЗДІЛЬНИМ ПОДАВАННЯМ ВЕРШКІВ PDF
К. О. Самойчук, О. О. Ковальов
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРГУВАННЯ ЖИРОВОЇ ЕМУЛЬСІЇ В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ PDF
К. О. Самойчук, А. О. Івженко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЛОДОВОГО БОРОШНА З ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА НА СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ЗДОБНОГО ПЕЧИВА PDF
А. П. Скрипко, В. І. Оболкіна, Н. О. Ємельянова, С. Г. Кияниця
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС СПІНЮВАННЯ І СУШІННЯ РИБНОЇ СИРОВИНИ PDF
Д. В. Степанов, В. О. Сукманов, О. А. Яшонков
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ВЕРШКОВОГО МАСЛА ВИСОКИМ ЦИКЛІЧНИМ ТИСКОМ НА ЙОГО МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ PDF
В. О. Сукманов, В. Б. Гаркуша, О. С. Бесараб, С. В. Громов
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КАЗЕЇНУ PDF
Ю. М. Ткачук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН АКТИВНОЇ КИСЛОТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ДОДАВАННЯ СОКІВ У МОЛОЧНУ ОСНОВУ PDF
І. А. Устенко, С. А. Памбук, О. А. Кручек, О. О. Доброскок
АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ РИБНОЇ СИРОВИНИ ПО РОБОЧОМУ ОРГАНУ ПАНІРУВАЛЬНОЇ МАШИНИ PDF
О. Л. Фалько, І. М. Хохлач
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НА ПРОЦЕСИ У ДЕТАНДЕРІ PDF
В. В. Чобу, В. М. Ярошенко
ГІСТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ НАТУРАЛЬНИХ КОВБАСНИХ ОБОЛОНОК PDF
Л. Ю. Шубіна, О. В. Доманова, О. Ю. Мержоєва
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПРЕСОРА НА НОВИХ СУМІШАХ НА ОСНОВІ АМІАКУ PDF
С. П. Ясинський, М. Г. Хмельнюк, О. Г. Федорів

ХОЛОДОТЕПЛОТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ PDF
Н. О. Аксьонова
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИПРАЦЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ КОМПРЕСОРІВ ХЛАДОНОВИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН ПІСЛЯ РЕМОНТУ PDF
В. П. Датьков, Л. М. Антропова, А. Д. Гладка, П. І. Шевченко, Г. С. Коновал
АЛГОРИТМ САМОНАЛАШТУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА В САУ ПРОЦЕСОМ ГРАНУЛЮВАННЯ КОМБІКОРМІВ PDF
О. М. Жигайло, В. А. Хобін

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НЕОБХІДНИМ КОМПЛЕКСОМ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ PDF
М. Р. Мардар
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ЧАЮ PDF
Н. О. Офіленко
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАРОКОНВЕКТОМАТІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ PDF
В. Г. Погребняк, І. А. Федоркіна
КРІОСКОПІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ ТА КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ PDF
Д. М. Одарченко
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ СПРЕДІВ PDF
О. Я. Родак, М. І. Філь

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТА ЯКОСТІ МАШИН ДЛЯ НАРІЗАННЯ ГАСТРОНОМІЇ PDF
І. М. Заплетніков, А. К. Пільненко, В. Г. Топольник
СТВОРЕННЯ КОРПУСУ ДЛЯ КОЕКСТРУЗІЙНИХ ПРОДУКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ШЛЯХОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
О. В. Запотоцька, В. М. Ковбаса, О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька
МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СТРУМЕНЯ ЗА УМОВИ ПАДІННЯ ЙОГО НА ДНО БАНКИ PDF
С. В. Кюрчев, І. М. Змєєва
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИ КОРПУСУ ДЛЯ КОЕКСТРУЗІЙНИХ ПРОДУКТІВ ШЛЯХОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ДОДАВАННЯМ КВАСОЛІ АБО ЧЕЧЕВИЦІ PDF
С. В. Маковецька, О. Л. Сєдих, О. В. Запотоцька, В. М. Ковбаса
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕОЛОГІЧНОГО ПОКАЗНИКА ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ ВІД КІЛЬКОСТІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДОБАВОК, ЩО ДОДАВАЛИ PDF
Н. О. Машта
РЕЗУЛЬТАТИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ КОМПОНЕНТІВ У СТРУМИННОМУ ЗМІШУВАЧІ PDF
К. О. Самойчук, О. В. Полудненко
МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ PDF
Л. М. Тележенко, Н. А. Кушнір, М. Н. Тодорова
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОНЕНТІВ МОЛОЧНО-РОСЛИННОГО ДЕСЕРТУ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Л. М. Тележенко, О. В. Золовська, Я. А. Голінська

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБУ МАРШМЕЛОУ ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
В. В. Бадрук, А. М. Дорохович
МОЖЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ВІТАМІННОГО СКЛАДУ НОВИХ ВИРОБІВ PDF
М. П. Бодак, О. І. Гирка
УСТАНОВКА ДЛЯ СУШІННЯ ЩІЛЬНОГО ШАРУ ЗЕРНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВУ PDF
І. Л. Бошкова, Т. Ю. Дементьєва
АНАЛІЗ ПАКУВАННЯ ЗЕРНОВИХ СНІДАНКІВ PDF
Л. О. Валевська, О. В. Буняк
БЕЗГЛЮТЕНОВІ БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ PDF
В. В. Дорохович, Н. П. Лазоренко
ВІДНОВЛЕННЯ АРОМАТУ КАВИ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ПОЛІ PDF
Г. Е. Дубова
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФРУКТОВИХ СОУСІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОКІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ТА ПОРІЧОК ЧЕРВОНИХ PDF
М. В. Кирильченко, Г. П. Хомич
ПОЛІПШЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ НОВИХ КЕКСІВ PDF
Х. І. Ковальчук
ЗБЕРЕЖНІСТЬ РЕДИСКИ СОРТУ ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ ВЕСНЯНОГО ВИРОЩУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ СПОЖИТКОВОЇ ТАРИ PDF
В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ PDF
І. К. Мазуренко
ВПЛИВ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗБЕРЕЖУВАНІСТЬ НОВИХ ПІСОЧНИХ ТІСТЕЧОК PDF
Н. С. Палько
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗАННЯ ЗАМОРОЖЕНОГО М'ЯСА ТРЬОХКОМПОНЕНТНИМ ГІДРОАБРАЗИВНИМ СТРУМЕНЕМ PDF
А. В. Погребняк, Е. В. Пономаренко
СУШІННЯ РОСЛИННОЇ ПАСТОПОДІБНОЇ СИРОВИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІАЦІЙНОГО ТА КОМБІНОВАНОГО РАДІАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛОПІДВЕДЕННЯ PDF
А. М. Поперечний, І. В. Жданов, Ю. В. Османова
ТЕХНОЛОГІЯ ОВОЧЕВИХ СТРАВ ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
К. В. Свідло, М. І. Пересічний, Я. О. Бачинська
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ У БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБАХ PDF
М. К. Турчиняк
ТОПІНАМБУР І ЕКСТРАКТИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ – ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ PDF
І. С. Тюрікова