Інформація про автора

Гладка, А. Д., ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна