Інформація про автора

Поперечний, А. М., ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна