Інформація про автора

Акмен, В. О., ХДУХТ, м. Харків, Україна