Редакційна колегія

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор:

Бухкало Світлана Іванівнак.т.н., проф. Бухкало Світлана Іванівна

Професор кафедри "Інтегровані технології, процеси та апарати", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.

Член-кореспондент АН вищої освіти України.


Заступник відповідального редактора:

 Арсеньєва Ольга Петрівнад.т.н., проф. Арсеньєва Ольга Петрівна

Професор кафедри "Інтегровані технології, процеси та апарати", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.Склад редколегії:

Рищенко Михайло Івановичд.т.н., проф. Рищенко Михайло Іванович

Завідувач кафедри "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.

 

Гладкий Федір Федорович

д.т.н., проф. Гладкий Федір Федорович

Завідувач кафедри "Технологія жирів і продуктів бродіння", НТУ "ХПІ", Харків, Україна. 

Ткачук Микола Анатолійович

д.т.н., проф. Ткачук Микола Анатолійович

Завідувач кафедри "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.

 

 

 

 

Мілих Володимир Іванович

д.т.н., проф. Мілих Володимир Іванович

Завідувач кафедри "Електричні машини", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.

 

 

 

 

 

Самородов Вадим Борисович

д.т.н., проф. Самородов Вадим Борисович

Завідувач кафедри "Автомобіле- і тракторобудування", НТУ "ХПІ", Харків, Україна. 

Кондрашов Сергій Іванович

д.т.н., проф. Кондрашов Сергій Іванович

Завідувач кафедри "Інформаційно-вимірювальні технології і системи", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.
 

Куценко Олександр Сергійович

д.т.н., проф. Куценко Олександр Сергійович

Завідувач кафедри "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології", НТУ "ХПІ", Харків, Україна.
 

Єфімов Олександр В’ячеславович

д.т.н., проф. Єфімов Олександр В’ячеславович

Завідувач кафедри "Парогенераторобудування", НТУ "ХПІ", Харків, Україна. 

 

Гурин Анатолій Григорович

д.т.н., проф. Гурин Анатолій Григорович

Завідувач кафедри "Електроізоляційна та кабельна техніка", НТУ "ХПІ", Харків, Україна. 

Капустенко Петро Олексійович

к.т.н. Капустенко Петро Олексійович

Академік Академії будівництва України, професор НТУ "ХПІ", Харків, Україна.

 

 

Петар Сабев Варбанов

PhD Petar Sabev Varbanov

Senior Researcher, Sustainable Process Integration Laboratory, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic.


 

 

 

Jiří Jaromír Klemeš

DSc (Hon) Jiří Jaromír Klemeš

Professor at the University of Pannonia, Veszprém, Hungary and the Institute of Science and Technology Manchester, UK.


 

Petr Stehlik

Phd Petr Stehlik

Professor of Process Engineering, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic.


 

Сатаєв Марат Ісакович

д.т.н., проф. Сатаєв Марат Ісакович

Член-корреспондент НАН РК, проректор Південно-Касахстанського Державного Університету імені М. Ауезова, Шимкент, Казахстан.