Наукові записки Державного природознавчого музею

У "Наукових записках Державного природознавчого музею" публікуються статті з наукового напряму "біологічні науки" з профільних наукових дисциплін – загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи.

Наукові записки Державного природознавчого музею обложка журналу

Рік заснування: 1951

Галузь та проблематика: У "Наукових записках Державного природознавчого музею" публікуються статті з наукового напряму "біологічні науки" з профільних наукових дисциплін – загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка".

ISSN 2224-025X (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17872-6722Р від 14.04.2011 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України   12.05.2015 № 528.

Індексація журналу: журнал індексується у Українському реферативному журналі "Джерело" (Україна), Open Academic Journal Index, Google Академія.


Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Державний природознавчий музей НАН України

Головний редактор: Чернобай Ю.М. доктор біологічних наук

Відповідальний редактор: Орлов О.Л., кандидат біологічних наук


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Чернобай Ю.М. д-р біол. наук, проф. (головний редактор); Берко Й.М. д-р біол. наук, проф.; Бокотей А.А. канд. біол. наук, с.н.с.; Волгін С.О. д-р біол. наук, проф.; Дригант Д.М. д-р г.-м. наук, с.н.с.; Капрусь І.Я. д-р біол. наук, с.н.с.; Климишин О.С. д-р біол. наук, с.н.с. (науковий редактор); Малиновський А.К. д-р с.-г. наук; Орлов О.Л. канд. біол. наук (відповідальний секретар); Тасєнкевич Л.О. д-р біол. наук, проф.; Третяк П.Р. д-р біол. наук, проф.; Царик Й.В. д-р біол. наук, проф.

 Адреса редакції: вул. Театральна 18, м. Львів, 79008

E-mail: museologia@smnh.org
Web-site: http://dpm.pip-mollusca.org

ПЕРЕГЛЯД ЖУРНАЛУ | ПОТОЧНИЙ ВИПУСК | АРХІВ ЖУРНАЛУ