DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35614

Касьянова А.О., Кучеренко А.В. Управління процедурою протидії фінансовій кризі на підприємстві

A. Kasianova, A. Kucherenko

Анотація


У статті описані передумови фінансової кризи на підприємстві та представлена розширенна класифікація існуючих видів діагностики фінансової кризи. Беручи до уваги найбільш гострі проблеми управління та економічного розвитку, у статті подано алгоритм та описана послідовність фінансово-економічних заходів щодо подоланню фінансової кризи на підприємствах та рейдерських методів захоплення бізнесу. Ціллю статті є опис поступового запуску механізму щодо виходу з фінансової кризи на підприємстві. Найбільшу ефективність відображають заходи по реалізації комплексу дій шляхом проведення відповідної діагностики, управлінні видатками, покращення продажів, роботи з постачальниками, оптимізації управління активами, реструктуризації боргів, управління грошовими коштами, кадрової політики, а також залученні інших фінансових та економічних інструментів для подолання небажаних кризових наслідків. Відзначена необхідність організаційного управління пост кризових явищ, які залежать від цілей управління та організаційної структури та ін.. Описані сфери народного господарства, які найбільш схильні до кризи та найбільш привабливі для рейдерських атак. Поширені в Україні методи рейдерства на підприємствах представлені в контексті їх впливу на кризовий стан підприємства, а також доведена необхідність посилення контролю над кризовими процессами на підприємстві для недопущення створення умов для його уразливості до зовнішніх дестабілізуючих факторів. До основних рейдерських методів, які розглянуті в статті відносяться такі як: отримання повного контролю над майном компанії, купівля переважаючої кількості акцій для легального управління нею, маніпуляція компанією –боржником через банківський сектор який її обслуговує та схеми напівлегальної приватизації підприємства із задієнням тендерних процедур.

Ключові слова


криза, кризис-менеджмент, запобігання кризі, реструктуризація боргу, діагностика, рейдерство, методи рейдерських атак на підприємствах

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Shemetov A.A. Anticrisis Financial Management. Manual for commercial firm directors and business owners. – Ekaterinburg : PJSC “Poligrafist”, 2009 – 664 p.

Crisis Management / [Electronic Resource] – Strategy of a Company. Articles, “Financial Director”, 2013. – Acccess mode: http://fd.ru/articles/39020.

Asaul A.N., Kniaz I.P., Korotaeva J.V. Theory and Practice of Decision-making on Emerging Enterprise`s Crisis. – Saint Petersburg : “IPEV”, 2007 – 224 p.

Debt Reorganization [Electronic Resource] / Task Force on Finance Statistics (TFFS), 2013. – Access mode: http://www.tffs.org/index.htm.

Kozik V.V. Factoring transactions, foreign trade transactions and contracts [Electronic Resource]. – V.V. Kozik. – Library of Ukrainian Books, 2011. – Access mode: http://libfree.com/199572811_ekonomikafaktoringovi_operatsiyi.html#300.

Handbook for Reporting Debt Reorganization on the DAC Questionnaire [Electronic Resource]. – OECD, 2000. – 36p. – Access mode: http://www.oecd.org/dac/stats/11181711.pdf.

Settles A. Evolving Corruption : Hostile Takeovers, Corporate Raiding and Company Capture in Russia. A. Settles / Center for International Private Enterprise. – Economic Reform. – Moscow, 2009. – P. 1-9.

Stasyuk L.L. Value Based Management. – L.L. Stasyuk, A.O. Kasianova / Lecture Notes. – Kyiv, KNUTE, 2013. – P. 64-65.

Laryea T. Approaches to Corporate Debt Restructuring in the Wake of Financial Crises. T. Laryea / IMF Staff Position Notes. – 2010. – 32 p.

Das S.U. Sovereign Debt Restructurings 1950–2010 : Literature Survey, Data, and Stylized Facts. – U.S. Das, M.G. Papaioanno, Ch. Trebesch / IMF Working Paper. – 2012. – 128 p.

Smith K. Best Practices for Effective Corporate Crisis Management : a Breakdown of Crisis Stages Through the Utilization of Case Studies [Electronic Resource] / Katelyn Smith. – California Polytechnic State University, San Luis Obispo. – 2012. – 88 p. – Access mode : http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1045&context=joursp.

Bernstein J.L. Manager’s Guide to Crisis Management. – J. Bernstein, B. Bonafede. – McGraw Hill. – NY, 2012. – 172 p.

Devlin E.S. Crisis Management Planning and Execution. – E.S. Devlin. – Auerbach Publicatons. – NY, 2006. – 504 p.

Ligonenko L.O. Crisis Management of an Enterprise : monograph / L.O. Ligonenko. – Kyiv : KNUTE, 2005. – 824 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ