DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.82066

ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ

Ольга Гусєва

Анотація


Для підтримки стійкої конкурентної переваги підприємства обов’язково повинні враховувати імперативи стратегічного управління, які є актуальними на даний момент часу. Метою статті є удосконалення наукового обґрунтування імперативів стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням системних тенденцій трансформації сучасного бізнес-середовища. Запропоновано наукове обґрунтування імперативів стратегічного управління підприємствами, яке базується на розкритті принципових особливостей  стратегічних змін: безперервність, циклічність, системність, природна послідовність, проактивність, унікальність, адекватність трансформаціям у зовнішньому середовищі. Узагальнено тенденції трансформації сучасного бізнес-середовища та визначено характер їх впливу на процеси стратегічного управління торговельними підприємствами. Проведено структуризацію  макротрендів сучасних умов господарювання з виокремленням макро-, мезо-, мікро- та нанорівнів. Це дозволило встановити перелік найбільш актуальних інституційних та структурних перетворень, які визначають систему стратегічного управління торговельними підприємствами. Отримані результати створюють практичну основу для підвищення загальної ефективності стратегічного управління підприємствами  та сприяє досягненню їх  цілей в процесі реалізації стратегії.


Ключові слова


стратегічне управління торговельними підприємствами; стратегічні зміни; макротренди бізнесу; нанорівень трансформації бізнесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тревисани Д. Режиссура изменений/ Д. Тревисани; пер. с итал. под.ред.А. Кривульченко – К.:AkvilonPlus, 2008. – 260 с.

Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : монографія / Д. К. Воронков. – Х.: ІНЖЕК, 2010. – 340 с.

Шервуд Д. Системный подход для совершенствования бизнес-модели / Д. Шервуд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 341 с.

Фламгольц Э. Управление стратегическими изменениями: от теории к практике / Э. Фламгольц, И. Рэндл; пер. с англ. под.ред. Н. Яцук. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с.

Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрад. – М. : Альпина-Паблишер, 2013. – 367 с.

Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес; пер. с англ. под.ред. А. Сеферяна. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.

Прахалад К. Пространство бизнес-инноваций. Создание ценности совместно с потребителем/ К. Прахалад, М. Кришнан; пер. с англ. под.ред. И. Войтенко. – М.:Альпина Паблишерз, 2011. – 258 с.

Смирнова Н. К. Реализация стратегий компаний: от простого к сложному / Н. К. Смирнова, А. В. Фомина. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008. – 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ