Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:


Статус в Україні

Видання "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з економічних наук (наказ від 12.05.15 р.)

Бази данних наукової інформації

 Index Copernicus Journals Master List.

Каталоги та системи пошуку