Том 1, № 10 (2014)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Зміст збірника 3-7
CONTENT PDF
Contents collection 8-11
Белопольський М.Г. Внутрішні резерви для спасіння України PDF (Русский)
Н. Г. Белопольский 12-19
Анісімова О.М., Булахова О.І. Аналіз реалізації моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах PDF (Русский)
Ольга Анисимова, Елена Булахова 20-27
Блажева В. І. Інновації в аграрному секторі в контексті стратегії "Європа –2020" для інтелігентного, стійкого і прилучає зростання PDF (English)
v. Blazheva 27-32
Петрова С. О. Можливості структурування торгового асортименту PDF (English)
S. Petrova 33-37
МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Лідія Анатоліївна Горошко 38-43
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК СКЛАДОВА СІТІЛОГІСТИКИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА PDF
Ірина Миколаївна Майорова 44-50
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Тетяна Сергіївна Задніпрянна 51-55
Павлов К. В. Особливості інноваційного розвитку економіки старопромислових регіонів Росії PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов 56-58
МІСЦЕ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНІВ PDF
Тетяна Олександрівна Чайка, Олександр Олександрович Сєров, Ярослав Володимирович Галінський 59-64
ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Ірина Сергіївна Воробйова 65-70
Білаш Л.Л. Лідерство, організаційна культура і командна взаємодія як ключові фактори реалізації особистісного потенціалу співробітників в системі стратегічного управління людськими ресурсами PDF (Русский)
Людмила Леонидовна Билаш 70-75
Дорога І. І. Вплив організаційної культури на конкурентоспроможність підприємства PDF (Русский)
Ирина Ивановна Дорогая 76-80
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Евеліна Вікторівна Камишникова 81-85
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Євгенія Андріївна Шабельникова 86-92
ДИНАМІКА ВАРТОСТІ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ УКРАЇНИ PDF
Інна В’ячеславівна Перелі 93-96
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Вікторія Валеріївна Дружиніна 97-102
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІСТ PDF
Ольга Василівна Марченко 103-108
Гейзер Г.К., Гейзер А.А. Інформаційна безпека внутрішньо фірмового обліку PDF (Русский)
Галина Костантиновна Гейзер, Анна Альфредовна Гейзер 109-113
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ PDF
Анжела Миколаївна Вакуліч 114-119
Лепьохіна О. В. Інвестиційні процеси як спосіб модернізації промисловості Херсонської області PDF (Русский)
Елена Ваславеевна Лепьохіна 120-125
ОЦІНКА РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Марина Сергіївна Самойлік 125-131
Фролова З. В. Аналіз перспектив інноваційного розвитку України PDF (Русский)
Зинаида Васильевна Фролова 132-136
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ПОСЛУГАМИ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Людмила Петрівна Кудирко, Олена Юріївна Ємельянова, Анастасія Вікторівна Троцан 136-142
Толпежніков Р. О., Ткачова О.Р. Понятійний апарат економічної категорії «конкурентний потенціал підприємства» PDF (Русский)
Роман Алексеевич Толпежников, Александра Ростиславовна Ткачева 143-150
Філіпішин І.В. Державно-приватне партнерство як вектор інтенсивного розвитку транспортної інфраструктури PDF (Русский)
Игорь Владимирович Филипишин 151-158
ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ганна Володимирівна Дугінець 159-164
ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФОРМУВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Тетяна Олександрівна Пожуєва 165-170
Кравченко Р.С. Мінімізація латентних ризиків інфраструктурних проектів державно-приватного партнерства PDF (Русский)
Роман Сергеевич Кравченко 170-175
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МИТНОГО ТАРИФУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ PDF
Ольга Володимирівна Дьяченко, Олена Віталіївна Зубко 176-182
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Тетяна Олександрівна Харченко 183-188
ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ксенія Юріївна Вергал 189-193
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Реґіна Валеріївна Сафарова 194-198
УРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ «ВІКОН МОЖЛИВОСТЕЙ» ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ PDF
Юлія Миколаївна Лелюк 199-204
АДАПТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДІЇ ПРИНЦИПУ ГЕТЕРОГОНІЇ ЦІЛЕЙ СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Марія Василівна Лелюк 205-210
Поздняков Д. О. Критерії класифікації світового ринку космічних технологій та послуг PDF (Русский)
Дмитрий Олегович Поздняков 210-215
Козлова В.Я., Бессонова Г.П. Бухгалтерський облік операцій з охорони навколишнього середовища PDF (Русский)
Виктория Яновна Козлова, Галина Павловна Бессонова 216-220
Семеніхін Г.В. Інноваційна діяльність в Україні. Проблеми й шляхи їхнього подолання PDF (Русский)
Геннадий Владимирович Семенихин 221-227
Ляшок Я. О. Підхід до управління розвитком системи забезпечення життєдіяльності населення України в умовах дисбалансів PDF (Русский)
Ярослав Александрович Ляшок 228-233
Кiба О. В. Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки промислового підприємства PDF (Русский)
Елена Вячеславовна Киба 234-238
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Оксана Володимирівна Полторацька 239-244
Касьянова А.О., Кучеренко А.В. Управління процедурою протидії фінансовій кризі на підприємстві PDF (English)
A. Kasianova, A. Kucherenko 244-251
Панченко Ю. В. Позиціонування регіонів за ефективністю динаміки ринку інтелектуальної власності PDF (Русский)
Юлия Владимировна Панченко 252-257
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ PDF
Олена Іванівна Зайцева, Ольга Іванівна Гарафонова, Наталія Володимирівна Ємець 258-263
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Андрій Сергійович Наіста 264-272
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕНОСТІ ПОДАТКОВОГО І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ВИТРАТ І ДОХОДІВ PDF
Наталія Михайлівна Пирець, Анна Ігорівна Паненко 273-279
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Світлана Олегівна Мащенко 280-284
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ КОРУПЦІЇ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ) PDF
Юрій Петрович Івашук 285-291
Мезенцева І.Л. Аналіз інвестиційної діяльності у машинобудівній галузі України PDF (Русский)
Ирина Леонидовна Мезенцева 292-297
Калінін О.В. Перспективність диверсифікації на сучасному етапі економічного розвитку PDF (English)
O. Kalinin 297-305
СУЧАСНІ МОДЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Андріївна Салова 306-311
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Наталія Євгеніївна Вітка 312-318
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Юлія Олександрівна Левшова 319-325
ІННОВАЦІЙНА СКАДОВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Андрій Всеволодович Матковський 326-330
Чернишева О. М. Система факторів впливу на конкурентоспроможність продукції шинного виробництва PDF (English)
H. Chernysheva 330-335
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» PDF
Юлія Василівна Коновал 336-340
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ PDF
Катерина Володимирівна Самойленко 341-344
ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ РІВНОВАЖНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Марія Валеріївна Бережна 345-350
Биткін С. В., Іванютін І. Р., Коломієць В. А., Мокій А. І. Прогнозування цін металопрокату з використанням поєднання методів кореляційно-регресійного аналізу та експоненціального згладжування часових рядів у середовищі STATISTICA 8. PDF (Русский)
Сергей Витальевич Быткин, Игорь Русланович Иванютин, Владимир Анатольевич Коломиец, Анатолий Иванович Мокий 351-355
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Сергіївна Макаревич 356-362
ІННОВАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Юріївна Мусієнко 363-370
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Світлана Феліксівна Марова, Ю. В. Бурих 370-376
ВИЯВЛЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Сергій В’ячеславович Коверга 377-385
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЛАТЕЖІ ЗА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF
Анна Олександрівна Чечель, Ганна Олександрівна Єпішенкова 385-390
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Тетяна В’ячеславівна Князєва 391-396
НАШІ АВТОРИ PDF
автори Наші 397-399