Том 2, № 10 (2014)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА PDF
Титульна сторінка 1-3
Зміст збірника PDF
збірника Зміст 4-6
CONTENT PDF PDF (English)
Contents collection 7-9
СКЛАДОВІ ВПЛИВУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ НА СВІТОВУ ФІНАНСОВУ КРИЗУ PDF
Ігор Іванович Пузанов 10-19
ОБГРУНТУВАННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ЗАВДАНИХ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Петро Григорович Перерва, Максим Михайлович Ткачов 20-25
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇН PDF
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов 26-31
АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Володимирівна Черниш 32-38
ПРАВА ТА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКА КАФЕДРИ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРІГАННЯ PDF
Андрій Борисович Кондрашихін 38-43
ТЕХНОПАРКИ В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Олег Миколайович Тараненко, Сергій Валерійович Корновенко 44-48
МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАНГЕН PDF
Олександра Петрівна Косенко 49-55
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Олена Володимирівна Писєва 56-60
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ольга Олегівна Бондаренко 61-64
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Богдан Михайлович Падучак 65-71
Черненко Л.А. Караоке, як засіб використання об'єктів авторського права і суміжних прав PDF (Русский)
Людмила Анатольевна Черненко 71-78
ВІДОБРАЖЕННЯ НОРМ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У ЗАКОНАХ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ольга Олександрівна Мацкевич 79-84
СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ PDF
Юлія Вікторівна Осипова 84-91
ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ PDF
Ірина Іванівна Петренко 92-97
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Лілія Валеріївна Шикова 98-104
Погоріла М. О. Проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю на сучасному етапі інноваційного розвитку економіки України PDF (Русский)
Мария Александровна Погорелая 104-109
Бессонова С. І., Дорожко Г. К. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств в умовах енергозбереження PDF (Русский)
Светлана Ивановна Бессонова, Григорий Константинович Дорожко 110-115
СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Наталія Вікторівна Марченко 116-120
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Лариса Анатоліївна Сиволап 121-125
К ПИТАННЮ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТА США ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Галина Олексіївна Швець 126-130
ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Ольга Володимирівна Балашова, Володимир Володимирович Воліков 131-136
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Миколаїіна Анісімова 137-143
ФОРМИ І СПОСОБИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ПРИМОРСЬКИХ МІСЦЕВОСТЯХ PDF
Олена Петрівна Богаченко 144-149
Дмитрієв В. Ю. Професійна компетентність керівників ВНЗ. Удосконалення менеджменту вищої освіти PDF (Русский)
Валерий Юрьевич Дмитриев 150-155
ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Олена Мар’янівна Фесенко, Євген Самуїлович Кіф’юк, Владислав Володимирович Кавелін, Петро Петрович Погорецький 156-162
Мака Салхінашвілі, Гіулі Гігуашвілі - Ліцензування підприємницької діяльності та адміністративна відповідальність за деякі порушення ліцензійних умов PDF (English)
M. Salkhinashvili, G. Giguashvili 163-165
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Олександрівна Плахотнік 166-172
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Денис Вікторович Василичев 173-178
СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ PDF
Лариса Григорівна Капранова 179-184
ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віра Олексіївна Коюда, Тетяна Іванівна Мазко 185-192
АДАПТИВНО-МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Наталія Олександрівна Іксарова 193-198
АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМ АЕРОПОРТОВИМ КОМПЛЕКСОМ PDF
Віталій Юрійович Павелко 198-204
АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМ АЕРОПОРТОВИМ КОМПЛЕКСОМ PDF
Віталій Юрійович Павелко 198-204
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Оксана Миколаївна Трубей 205-210
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Дмитро Володимирович Дячков 211-218
ПРО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Катерина Володимирівна Махмудова 219-223
ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анатолій Михайлович Турило, Олена Антонівна Зінченко, Анатолій Анатолійович Турило 224-229
РОЗРАХУНОК ВТРАТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГІД АГРАРІЯМИ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ PDF
Ольга Миколаївна Остапенко 230-235
АУТСТАФІНГ ЯК МОЖЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Тетяна Миколаївна Остапенко 236-241
СИСТЕМА ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Світлана Миколаївна Науменко 242-247
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ РЕКЛАМНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Анастасія Володимирівна Мошенська 248-258
ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Михайло Румелійович Терованесов 259-264
СУЧАСНА СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СВІТОВИХ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ PDF
Ольга Іванівна Гапонюк 265-270
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анастасія Петрівна Лазарева 271-276
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ PDF
Дмитро Іванович Тюпа 277-281
СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Марина Сергіївна Дьякова 282-287
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Євгенівна Андрющенко 288-294
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ ГРУПИ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК PDF
Павло Георгійович Поясник 295-298
ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Олена Анатоліївна Куровська, Олена Сергіївна Овсєєнко 299-309
НАШІ АВТОРИ PDF
автори Наші 310-312