Том 1, № 11 (2015)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА PDF
Титульна Сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
збірника Зміст 4-7
Логутова Т.Г., Дьякова М.С., Марченко Н.В. Проблеми інтелектуальних інновацій у машинобудівній галузі PDF (English)
T. Logutova, M. Dyakova, N. Marchenko 8-15
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ PDF
В. В. Тронько, Г. В. Дугінець 15-20
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. В. Верескун 21-26
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. М. Гуржій 27-33
Аровіна М.П. Інтернет-аукціони в електронному бізнесі України PDF (Русский)
М. П. Аровина 34-40
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. О. Жилінська 41-46
ФАКТОРИ СВІДОМОЇ СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС PDF
О. В. Покатаєва, Г. Ю. Кучерова 47-52
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
А. М. Ткаченко, С. А. Силенко 53-59
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ PDF
К. І. Ладиченко, В. В. Тронько 59-68
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. В. Короткий 68-74
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА БАЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
І. В. Мальцева 74-80
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГМК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ PDF
О. Є. Рябцева 81-87
ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
М. І. Іванова 88-94
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЦІН НА СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ PDF
О. І. Трохимец 94-101
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Кучкова, Є. В. Колесніков 102-107
Сапицька І.К. Ключові аспекти системи управління вугільними шахтами: стратегія і структура PDF (Русский)
И. К. Сапицкая 108-113
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕРЕЖЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Хаджинова 114-119
МІСЦЕ РЕКЛАМИ У ЗБІЛЬШЕННІ ПРИБУТКУ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ PDF
Є. В. Колесников, К. О. Хелемендик 119-123
Бессонова Г.П. Аналіз екологічного стану водних об'єктів м. Маріуполя. PDF (Русский)
Г. П. Бессонова 124-132
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ PDF
С. С. Глушаченко 133-139
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ PDF
О. С. Щербіна 139-145
Гурова В.О. Сетеві ефекти глобального іноваційного взаємодії. PDF (Русский)
В. А. Гурова 145-153
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ PDF
О. М. Анісімова, Л. В. Лаврентьєва 153-158
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА PDF
С. В. Бойко 159-165
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н. В. Зайцева 166-170
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г. М. Сєркова 171-175
Гончаров М.М. Карандашева Д.С. Ефективність індустрії моди:від 80-х років до наших днів PDF (Русский)
М. Н. Гончаров, Д. С. Карандашева 175-181
НАШІ АВТОРИ PDF
Наші Автори 182-183