Том 1, № 12 (2015)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА PDF
Титульна Сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Збірника Зміст 4-7
ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА ЩОДО ВИХОДУ УКРАЇНИ З КРИЗИ PDF
Микола Белопольський, В`ячеслав Волошин, Олег Кленін 8-14
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Анісімова 15-23
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Наталія Зайцева 24-29
Хаджинова О.В. Передумови розробки механізму управління взаємодією промислових підприємств в підприємницькій мережі. PDF (Русский) PDF
Елена Хаджинова 30-36
ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США PDF
Денис Ільницький 37-53
СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Анісімова, Людмила Лаврентьєва 54-59
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧИННИКІВ ТА ПРІОРИТЕТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Руслан Алієв 60-65
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА МЕТОД ОЦІНКИ ДИНАМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Луцяк 66-72
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF
Олена Луценко 73-78
МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП PDF
Лариса Сиволап 79-83
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Оксана Ярошевська 84-90
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Богдан Андрушків, Лілія Мельник 91-98
ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ PDF
Ольга Гусєва 98-104
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРАВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЖКГ PDF
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорий Коваленко 105-111
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ PDF
Ольга Зборовська, Борис Марков 112-119
НОВІ РИСИ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Лариса Шаульська 120-128
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах) PDF
Роман Шерстюк 129-138
ЗБИТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ (Постконфліктні причини гальмування розвитку підприємств машинобудівної галузі) PDF
Людмила Малюта 139-145
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС PDF
Оксана Єлісєєва, Катерина Пітірякова 146-152
Дресвянніков Д.О. Особливості залучення інвестицій органами місцевого самоврядування в Україні на прикладі міста Маріуполя. PDF (Русский)
Дмитрий Дресвянников 153-162
МОЖЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ УСКЛАДНЕНОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ PDF
Ольга Шкурупій, Анна Флегантова Анна 163-168
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Олена Цундер 169-175
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ PDF (Русский)
Галина Волчкова 176-183
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Альберт Кругляк 184-189
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ МОРСЬКОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ PDF
Юлія Загородня 190-197
Наші автори PDF
АВТОРИ НАШІ 198-199