№ 13 (2016)

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
Title page 1-2
Редакційна колегія PDF PDF (English)
Editorial team 3
Зміст PDF PDF (English)
Content Content 4-7
Методологічні підходи до визначення тенденцій домінуючого конкурентного позиціонування на галузевих ринках. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Майя Анатоліївна Касінок, Анна Вікторовна Кіорпе 8-17
Інституційні засади розвитку трансферу технологій у дослідницьких університетах контексті входження України у європейський економічний простір. PDF PDF (English)
Ірина Едуардівна Новікова, Олександр Радійович Бедюх 18-24
Разумному развитию человечества альтернативы нет. PDF PDF (English)
В'ячеслав Степанович Волошин, Микола Григорович Белопольський, Олег Володимирович Кленін 25-31
Сучасні технології управління енергозбереженням. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Григорій Володимирович Коваленко 32-40
Проблеми та перспективи реформування галузі АПК в Укаїні. PDF PDF (English)
Анна Володимирівна Пужай-Череда 41-48
Визначення та класифікація інститутів спільного інвестування. PDF PDF (English)
Оксана Валеріївна Болдуєва 49-54
Основні управлінські культури: соціонічний аналіз. PDF PDF (English)
Олександр Олександрович Морушко, Артур Леонідович Висоцький 55-61
Функціональний підхід до удосконалення системи управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів. PDF PDF (English)
Юлія Сергіївна Мордвицька 61-65
Анализ современного состояния интеллектуальных инноваций на промышленных предприятиях Украины. PDF PDF (English)
Ольга Миколаївна Анісімова, Наталія Володимирівна Горячева 66-76
Сутність податкових методів та технології їх використання. PDF PDF (English)
Антоніна Анатоліївна Вагілевич 76-82
Інтенсифікація зовнішньої торгівлі будівельними послугами України. PDF PDF (English)
Руслан Абдулбасирович Алієв, Юлія Валеріївна Орловська 83-89
Структура та рівні фінансової безпеки країни. PDF PDF (English)
Олена Сергіївна Богма 90-95
Науково-методичні рекомендації щодо формування державної стратегії розвитку регіонів України. PDF PDF (English)
Вікторія Валеріївна Томарева-Патлахова 96-103
Вплив валютно-курсової політики інфляційного таргетування на конкурентоспроможність банківського сектору економіки України. PDF PDF (English)
Валентин Володимирович Капущак 104-111
Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємства. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець 112-118
Вплив ітераційних процесів економіки на підходи інформатизації національної економіки. PDF PDF (English)
Ігор Костянтинович Носатов 119-125
Оцінка галузевої конкурентоспроможності українського експорту чорних металів на світовому ринку. PDF PDF (English)
Дмитро Анатолійович Довгань 126-131
Технология Форсайт как инструмент формирования стратегии инновационного развития. PDF PDF (English)
Зінаїда Василівна Фролова 132-136
Класифікація видів трансформації інтелектуальної власності корпорації. PDF PDF (English)
Оксана Валентинівна Корнух 137-143
Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств України. PDF PDF (English)
Ольга Сергіївна Щербіна 144-149
Трансформационные процессы в сфере управления государственной собственностью в Украине. PDF PDF (English)
Го Цзяфей 150-155
Аналіз факторів впливу на розвиток туристичної галузі в Україні PDF PDF (English)
Аліна Євгенівна Сірик 156-163
Напрями, форми та інструменти забезпечення антикризової державної політики у промисловості. PDF PDF (English)
Максим Юрійович Сушко 164-172
Саморозвиток підприємства як основа механізму управління економічним розвитком промислових підприємств. PDF PDF (English)
Ганна Михайлівна Сєркова 173-180
Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності фіскальної політики. PDF PDF (English)
Ярослава Ігорівна Морщ 181-187
Особливості готельної індустрії. PDF PDF (English)
Аліна Олександрівна Інгор 188-193
Автори PDF PDF (English)
Authors Аuthors 194-195