№ 14 (2016)

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
Title page 1-3
К вопросу о свойствах денежных аналогов. PDF PDF (English)
В'ячеслав Степанович Волошин 4-10
Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком. PDF PDF (English)
Олег Володимирович Кленін 11-20
Оптимізація ремонтної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності великих корпоративних структур у промисловості. PDF PDF (English)
Сергій Валерійович Захаров, Михайло Вікторович Верескун 21-25
Використання моделей реалізації інвестиційних проектів для розвитку організаційно-економічного механізму в практичній діяльності промислових підприємств. PDF PDF (English)
Д. В. Крилов 26-34
Особливості вирішення реформаційних проблем – громадська оцінка процесів. PDF PDF (English)
Богдан Андрушків, Наталя Кирич, Ольга Погайдак, Лілія Мельник, Роман Шерстюк 35-42
Інноваційна діяльність як фактор розвитку машинобудівних підприємств. PDF PDF (English)
Оксана Володимирівна Полторацька 42-49
Информационная модель экономического поведения предприятия при обеспечении конкурентоспособности продукции. PDF PDF (English)
Олена Анатоліївна Паршина 50-57
Інвестиційний клімат в автомобілебудівній галузі. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Роман Олексійович Карбівничий 57-63
Стратегія інноваційного розвитку системи економічної безпеки агрохолдингу. PDF PDF (English)
Богдана Станіславівна Дуб 64-68
Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва. PDF PDF (English)
Дмитро Анатолійович Антонюк, Анатолій Іванович Мокій, Катерина Іванівна Антонюк 69-76
Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Іван Олексійович Карбівничий 77-83
Організація підготовчих робіт для розробки управлінських рішень сучасного підприємства. PDF PDF (English)
Віра Олексіївна Коюда, Марина Іванівна Пасько 84-94
Аналіз стану економічної складової сталого розвитку промислових підприємств України. PDF PDF (English)
Олена Володимирівна Латишева 95-103
Теоретичні аспекти стратегічного планування в умовах децентралізації. PDF PDF (English)
Оксана Анатоліївна Бородіна 104-111
Теория поколений в управлении персоналом. PDF PDF (English)
Тетяна Павлівна Близнюк 112-117
Щодо оцінки інвестиційної привабливості авіапідприємств. PDF PDF (English)
Олена Валеріївна Костюнік 118-123
Удосконалення підходів до управління економічною безпекою промислового підприємства шляхом підвищення якості рекрутингу та розвитку персоналу. PDF PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Дмитро Сергійович Зінченко 124-130
Аналіз сутності та стану державного боргу. PDF PDF (English)
С. М. Короленко 131-137
Сутність та необхідність конкурентного розвитку промислових підприємств. PDF PDF (English)
Андрій Анатолійович Меліхов 138-146
Удосконалення парадигми управління персоналом на засадах рольових моделей поведінки та взаємодії на підприємстві. PDF PDF (English)
Олена Миколаївна Орлова 147-154
Реформирование системы высшего образования Азербайджанской Республики. PDF PDF (English)
Шахла Гусейнова 155-162
Повышение эффективности социально-культурной деятельности посредством рационального использования ресурсов. PDF PDF (English)
Улькер Садыгова 163-167
Особливості управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції підприємств високотехнологічних галузей. PDF PDF (English)
Віталій Анатолійович Воротніков 168-177
Стратегия борьбы с бедностью как приоритет сферы занятости. PDF PDF (English)
Эльмира Годжаева 178-184
Стратегічне управління в системі забезпечення ефективності діяльності металургійного підприємства. PDF PDF (English)
Олена Миколаївна Лизунова 185-189
Інвестиції як фактор інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Віталій Вікторович Шипенко 190-196
Оцінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства. PDF PDF (English)
Саміра Тимофіївна Пілецька, Анна Віталіївна Лесик 197-202
Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації. PDF PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва 203-208
Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст. PDF PDF (English)
Світлана Петрівна Калініна, Людмила Петрівна Давидюк 209-213
Розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні на основі матриці істотних питань. PDF PDF (English)
Ганна Юріївна Кучерова 214-218
Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства. PDF PDF (English)
Ірина Євгенівна Андрющенко 219-225
Обґрунтування концепції стратегічної програми розвитку логістичного аутсорсингу на регіональному рівні. PDF PDF (English)
Костянтин Васильович Завгородній 226-232
Направления регулирования конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. PDF PDF (English)
Пюстя Орудж Фархади 232-236
Зарубіжний досвід державного стимулювання щодо створення нових робочих місць. PDF PDF (English)
Світлана Олегівна Міщенко 237-242
Розвиток портової інфраструктури як основної складової логістичного потенціалу. PDF PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов 243-248
Концепція управління промисловим персоналом інтегрованого корпоративного підприємства в кризових умовах. PDF PDF (English)
Валерія Михайлівна Колосок, Михайло Леонідович Цуркан 249-255
Пути повышения производства товарной продукции малого и среднего предпринимательства. PDF PDF (English)
Вюсаля Муса кызы Бабаева 256-259
Організаційні засади створення та функціонування ефективних структур підтримки та розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах. PDF PDF (English)
Любов Григорівна Ліпич, Юлія Ігорівна Грудзевич 260-268
Методи та критерії оцінки ефективності управління споживчим капіталом. PDF PDF (English)
Олександр Володимирович Кендюхов, Вікторія Петрівна Залізнюк 269-275
Теоретико-методологічні основи забезпечення керованого соціального інновування в національній економіці. PDF PDF (English)
Ольга Володимирівна Більська 276-281
Дослідження понятійно-категоріального апарату рекрутингу на промислових підприємствах. PDF PDF (English)
Валерія Вадимівна Ващенко 282-286
Процедура безперервного управління бюджетом вертикально-інтегрованої компанії. PDF PDF (English)
Володимир Павлович Малюков, Олена Станіславівна Дідіченко 287-293
Зміст PDF PDF (English)
Content Content 297-300