Том 1, № 1 (2013)

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка 1-2
red_kolegia PDF
Редакційна колегія Редакційна колегія 3
ЗМІСТ PDF
ЗМІСТ ЗМІСТ 4-6
CONTENT PDF (English)
CONTENT CONTENT 7-9
СОДЕРЖАНИЕ PDF (Русский)
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 10-12
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИКА БЕНЧМАРКИНГУ PDF
Олександр Володимирович Кендюхов, Андрій Анатолійович Кривчиков 13-17
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ PDF
Андрій Валерійович Ковальов 18-21
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПО ФАКТОРУ «УСЛОВИЯМИ ТРУДА» PDF (Русский)
Дмитро Олександрович Ляшов 21-28
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
Ігор Іванович Пузанов 29-37
IMPLEMENTATION OF INNOVATION STRATEGIES IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP ON THE EXAMPLE OF ACTIVITIES OF THE REGIONAL CENTRE FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER IN KIELCE PDF (English)
Wlodimiezh Grochal, Анжей Ющик 37-40
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ PDF
Яна Владимировна Одинцова 44-49
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Юрій Владимирович Іванов 47-50
СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Олегович Толкачев 51-55
THE MAIN ASPECTS OF THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN GEORGIA AND UKRAINE PDF (English)
Гіулі Гаіозовна Гігуашвілі, Века Наочашвілі Века 56-58
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Валеріївна Валеріївна Ковтуненко 58-62
ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ PDF
Олена Георгіївна Гриценко, ЮліяАнатоліївна Анатоліївна Рак 62-67
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Василівна Лазебна 68-71
CHALLENGES FACING THE TRANSFORMATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION PDF (English)
Симеонка Александрова Петрова 72-75
ФІРМОВА ТОРГІВЛЯ В МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
Мар’яна Василівна Мальчик, Олена Володимирівна Попко 76-79
ДИНАМІКА ЗАБОРГОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯМ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Максим Євгенович Корнєєв 80-83
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ PDF
Марина Анатоліївна Головчанська 84-88
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕСТНОГО РЫНКА ТРУДА PDF
Вікторія Валеріївна Дружиніна 89-92
ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ І ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Олегівна Меліхова 91-97
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПРАЦІ PDF
Ольга Валеріївна Мудра 98-101
АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И МИРЕ PDF
Олена Іванівна Полуянова 102-106
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ PDF
Сніжана Миколаївна Снігова 106-110
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF
Регіна Валеріївна Сафарова 111-114
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Валеріївна Цурік 114-118
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Оксана Іванівна Чорноус, Тетяна Георгіївна Логутова 119-123
АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І УМОВ ПРАЦІ ЯК ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Сергіївна Воробйова 124-128
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Наталія Сергіївна Полякова 129-133
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Анастасія Олександрівна Ільїна 133-137
НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА PDF
Алла Петрівна Левитська 138-141
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ PDF
Володимир Петрович Полуянов 142-147
РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Тамара Григорівна Логутова, Оксана Володимирівна Полторацька 148-151
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ PDF
Роман Сергійович Кравченко 152-156
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Віра Яківна Чевганова, Світлана Юріївна Кулакова 156-160
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ PDF
Євгенія Юріївна Щьокіна 160-164
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Любов Миколаївна Василишина 164-167
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Деніч Вікторович Василичев 168-171
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ PDF
Світлана Олегівна Мащенко 171-174
УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Оксана Вікторівна Боднарук 175-178
МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Володимир Петрович Волков, Лідія Анатоліївна Горошкова 179-183
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УКРАИНЕ КАК ФАКТОР ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ PDF
Ганна Георгіївна Музиченко, Яна Ігорівна Скіба 183-187
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ PDF
Савелій Семенович Аптекар, Юлія Вікторівна Рязанова 188-193
ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ PDF
Костянтин Олександрович Новицький 194-197
ASPECTS OF ECONOMIC POLICY IN THE AGRICULTURAL SECTOR PDF (English)
Віолета Іванівна Блажева 203-207
GOODWILL AS ELEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL PDF (English)
Вітаутас Баркаускас, Едмундаса Ясинскаса, Крвстіна Баркаускене 207-211
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ PDF
Жанета Симанавичене, Вільда Гіжене, Ілля Васильович Хаджинов 211-215
EXPORTS AND Labour PRODUCTIVITY IN LITHUANIA’S MANUFACTURING INDUSTRY PDF (English)
Аста Сабонене 216-220
ДОЛАРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МОНЕТАРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Наталія Володимирівна Резнікова, Марія Миколаївна Відякіна 220-224
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Євген Григорович Галич, Надія Олександрівна Фісуненко 225-228
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПАХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ PDF
Тетяна Борисівна Городецька 228-232
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА PDF
Тамара Антоновна Дерев’янко 232-235
ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Галина Євгенівна Долматова, Інара Ісмаілівна Канєєва, Олена Леонідівна Перепелиця 236-240
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Ганна Володимирівна Дугінець 240-244
ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко 244-248
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Юлія Валеріївна Орловська, Павло Анатолійович Фісуненко, Владислав Федорович Левченко 248-252
РИСКИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ И РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ PDF
Ярослав Валерійович Петраков, Тетяна Володимирівна Дарнопих, Алла Миколаївна Ломоносова 252-256
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Володимирівна Мартякова, Любов Миколаївна Веретельная 257-260
SHADOW ECONOMY EXTENT MEASUREMENT METHODS‘ IMPORTANCE IN COUNTRY‘S COMPETITIVENESS VALUATION PDF
Ритіс Крушінскас, Довілє Ейтмантитє, Вікторія Вікторівна Кошеленко 261-264
СКРАПЛЕНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ: АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДГАЛУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
Олександр Васильович Підчоса 265-270
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РЕАЛЬНОГО ЕФЕКТИВНОГО КУРСУ ГРИВНІ PDF
Юлія Олександрівна Шкрабалюк 270-277
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МЕТОДИКИ ЇХ АНАЛІЗУ PDF
Олена Антонівна Зінченко, Юлія Богданівна Кашубіна, Юлія Олександрівна Некряч 277-280
ПОСИЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗОВНІШНЬОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Катерина Вікторівна Іванова 281-284
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ніна Никифорівна Пойда-Носик 285-289
СТАЛЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олександра Олександрівна Юсупова 289-293
РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ PDF
Олена Олександрівна Сльозко 294-296
ДОЛАРИЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ЗОН PDF
Ольга Ігорівна Зикова 297-303
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ PDF
Світлана Іванівна Віхляєва 303-309
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ТНК ФРН PDF
Анастасія Сергіївна Глущевська 310-316
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Володимирівна Віхляєва 316-323
КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ PDF
Тетяна Михайлівна Дедух 324-328
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТНК ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ PDF
Катерина Ігорівна Нерода-Березка 328-332
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОРЯДКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF
Сергій Анатолійович Петренко, Григорій Костянтинович Дорожко, Аліна Володимирівна Лузан 332-335
ПРОБЛЕМИ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК PDF
Юліан Миколайович Полшков 336-339
«СЛУЖБОВІ» ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, CТВОРЕНІ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ PDF
Юлія Володимирівна Осипова 340-344
ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЛАГІАТ У НАУЦІ PDF
Володимир Володимирович Воліков, Ірина Петрівна Дзьобко 344-349
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ PDF
Ганна Юріївна Чорна 349-353
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ) PDF
Тетяна Вадимівна Горохова 353-357
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Юлія Миколаївна Попова, Наталія Дмитрівна Куцак 357-361
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СТАЛИ PDF
Михайло Ігоревич Лукаш 362-365
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вячеслав Владиславович Македон 366-370
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕГРОВАНИХ КОМПАНІЙ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Марина Вікторівна Матюніна 370-374
ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Дар’я Андріївна Глухова 375-379
ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ PDF
Марина Петрівна Хмара 379-383
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК PDF
Дмитро Іванович Тюпа 383-387
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ НАШІ АВТОРИ 388-392