№ 15 (2017)

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
title page
Зміст PDF PDF (English)
Content Content
Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми. PDF PDF (English)
Вячеслав Степанович Волошин
Мережеві об’єднання як спосіб активізації підприємницької діяльності в Україні. PDF PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова
Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту. PDF PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова, Наталя Аркадіївна Солідор
Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Олександра Олександрівна Вакуленко
Концепция всеобщего управления качеством как механизм повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса. PDF PDF (English)
Зинаида Васильевна Фролова
Разработка инновационных решений на предприятиях по сотрудничеству с научно-исследовательскими учреждениями. PDF PDF (English)
Кинга Корниенко
Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів. PDF PDF (English)
Сергій Іванович Гриценко
Екологічна складова в оцінці конкурентоспроможності регіонів як умова сталого регіонального розвитку. PDF PDF (English)
Анна Олександрівна Чечель
Internationalization driving and hindering factors: the patterns traced in the case of small and medium-sized enterprises. PDF PDF (English)
Paulius Šūmakaris, Renata Korsakienė
Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України. PDF PDF (English)
Олександр Володимирович Калінін
Методика комплексной оценки деятельности предприятия. PDF PDF (English)
Татьяна Николаевна Черната
Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області. PDF PDF (English)
Евеліна Вікторівна Камишникова, Антон Вікторович Пінчук
Санаційний аудит – інструмент антикризового управління на авіаційних підприємствах: етапи та порядок його проведення. PDF PDF (English)
Ольга Михайлівна Бондаренко, Валентина Павлівна Пильнова
Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Катерина Вікторівна Ковтун
Проблемы финансового аутсорсинга в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса Украины и пути их решения. PDF PDF (English)
Дмитрий Александрович Дресвянников
Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України. PDF PDF (English)
Дмитро Олександрович Ляшов
Оптимізація комерційної діяльності за допомогою інформаційно-аналітичних систем когнітивного характеру. PDF PDF (English)
Ірина Федорівна Марченко
Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець, Вікторія Олександрівна Мальцева
Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах. PDF PDF (English)
Юлія Сергіївна Ремига
Вторинні енергетичні ресурси чорної металургії та їх використання. PDF PDF (English)
Раїса Ананіївна Александрова
Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Оксана Ігорівна Бібік
Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом. PDF PDF (English)
Оксана Анатоліївна Бородіна, Микита Валерійович Щербак
Удосконалення системи оплати праці та стимулювання структурних підрозділів підприємств. PDF PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина
Інформаційні технології в умовах стратегії реформування вищої освіти в Україні. PDF PDF (English)
Вікторія Янівна Козлова
Сучасні підходи до формування показників оцінки діяльності та потенційних можливостей підприємств. PDF PDF (English)
Тамара Дерев'янко
Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств. PDF PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова
Гудвилл: эволюция подходов к пониманию экономической сущности, характеристика его составляющих, особенности формирования. PDF PDF (English)
Марина Сергеевна Кравченко, Ольга Дмитриевна Цыганкова
Нуль-базис бюджетування в системі управління оборотними активами промислових підприємств. PDF PDF (English)
Ілона Володимирівна Піскульова
Формування кадрової стратегії великого промислового підприємства сходу України в умовах кризи. PDF PDF (English)
Тетяна Михайлівна Шестакова
Проблемы развития малого бизнеса в Украине. PDF PDF (English)
Галина Павловна Бессонова
Современное состояние и перспективы инвестирования морских портов Украины. PDF PDF (English)
Светлана Ивановна Бессонова
Сучасні тенденції розвитку ринку вугілля. PDF PDF (English)
Наталя Олександрівна Обухова, Вікторія Михайлівна Судніцина
Формування системи мотивації персоналу на підприємстві. PDF PDF (English)
Михайло Валентинович Узун, Павло Бурак
Інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства як складова ефективної діяльності підприємств. PDF PDF (English)
Ірина Сергіївна Псарьова
Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України. PDF PDF (English)
Наталя Сергіївна Захаренко
Международная оценка налоговой системы Украины, пути совершенствования. PDF PDF (English)
Людмила Сергеевна Омельченко, Ольга Ефимовна Лактионова
Необхідність та напрями забезпечення фінансового оздоровлення комерційних банків в Україні. PDF PDF (English)
Таїсія Дмитрівна Кравченко, Валерік Саакович Тігранян
Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования. PDF PDF (English)
Наталия Георгиевна Мандра, Надежда Владимировна Харченко
Особенности аутсорсинга при ведении бизнеса в современных условиях. PDF PDF (English)
Максим Миколайович Мальцев, Вероніка Павлівна Усенко
Головні тенденції і показники динаміки функціонування вітчизняних підприємств промисловості. PDF PDF (English)
Юлія Андріївна Заіка
Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах. PDF PDF (English)
Наталя Степанівна Шлапак, Дмитро Володимирович Солоха, Тетяна Вікторівна Серкутан, Оксана Володимирівна Бєлякова
Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні. PDF PDF (English)
Олексій Юрійович Мінц, Наталя Юхимівна Джамбаз
Ресурсозбереження у системі управління житлово-комунальним комплексом регіону. PDF PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова
Дослідження динаміки зовнішньої торгівлі товарами Донецької області. PDF PDF (English)
Галина Миколаївна Патошина
Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів. PDF PDF (English)
Яна Ходова
Оцінка ефективності діяльності кластерних утворень на основі принципів синергії. PDF PDF (English)
Андрій Анатолійович Меліхов, Марина Кулаєва
Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні. PDF PDF (English)
Ольга Миколаївна Анісімова
Чтобы стать конкурентоспособным, образование должно быть эффективным. PDF PDF (English)
Станислав Алексеевич Голобоков
Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах. PDF PDF (English)
Наталя Степанівна Шлапак, Тетяна Едуардівна Кривич
Основи екологічного аудиту промислових підприємств. PDF PDF (English)
Ірина Олександрівна Коростова
Мотивація економічної діяльності підприємств в умовах розвитку, руйнування та впливу асиметричної інформації. PDF PDF (English)
Оксана Гривківська, Андрій Сахно
Право промышленной собственности. PDF PDF (English)
Светлана Александровна Белоус-Сергеева, Людмила Сергеевна Сорокина
Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств. PDF PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова, Микола Михайлович Полторацький
Інформація для авторів PDF PDF (English)
Information for authors