№ 17 (2018)

Зміст

Статті

ОЖИДАЕМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ В БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯХ PDF
Vyacheslav Voloshin 6-14
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Irina Perevozova, Andrew Ustenko, Oksana Malynka, Elena Morozova 15-21
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ PDF
Petr Korenyuk 22-29
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Leila Mamatova 30-40
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІМІДЖУ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Olha Zinchenko 41-49
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ЯК МЕТАСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Iryna Perevozova 50-54
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПАТТЕРНОВ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ PDF
Olena Piatykop, Maksim Zhylkin 55-62
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF
Maryna Kravchenko 63-67
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Pavlo Soloshenko, Bogdan Bogdan Fedyanin 68-74
ФАКТОРИ ВИБОРУ ХМАРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ERP-СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Elena Nyemkova, Olena Orlova 75-81
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ PDF
Rostislav Tulchinsky 82-88
Управлінські інструменти та технології розвитку регіонального інформаційного менеджменту. PDF PDF (English)
Yyuliya Kovalenko 89-96
Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. PDF PDF (English)
Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Roman Karbivnychyi 97-105
Фінансові важелі як механізми управління децентралізованими ресурсами. PDF PDF (English)
Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Ivan Karbivnychyi 106-116
Дослідження загроз та ризиків економічної безпеки України. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Павло Валерійович Бурак 117-123
Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів бюджетної установи. PDF PDF (English)
Ганна Сергіївна Ліхоносова, Ганна Владиславівна Шабаліна 124-128
Вплив світового ринку альтернативного фінансування на розвиток малого та середнього бізнесу. PDF PDF (English)
Сергій Сергійович Апальков 129-135
Аналіз інвестиційної привабливості «event marketing». PDF PDF (English)
Олександр Володимирович Калінін, Ганна Андріївна Присяжна 136-143
Формування збутової стратегії за допомогою матриці Shell/Dpm для машинобудівних підприємств Запорізької області. PDF PDF (English)
Наталія Валеріївна Терент'єва 144-151
Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання. PDF PDF (English)
Світлана Василівна Коляденко 152-157
Корпоративне та стратегічне управління як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства. PDF PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова, Ганна Миколаївна Андрусенко 158-163
Впровадження системи контролінгу в управління закупівельними групами. PDF PDF (English)
Альона Анатоліївна Куровська, Аліна Олексіївна Рицька 164-173
Теоретико-методологічні засади управління соціально-психологічним кліматом трудового колективу на підприємстві. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець 174-181
Впровадження системи загального управління якістю (TQM) на фармацевтичних підприємствах. PDF PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва 182-187
Роль впровадження системи менеджменту якості на підприємствах в підвищенні їх конкурентоспроможності. PDF PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова, Ірина Романівна Адамовська 188-193
Проблеми державного регулювання підприємницької діяльності. PDF PDF (English)
Олександр Олександрович Костенко 194-201
Сучасний стан і перспективи розвитку законодавчої бази України в сфері авторського права і суміжних прав. PDF PDF (English)
Юлія Вікторівна Кузнецова, Пилип Оладеле Амос Мєхінті 202-208
Актуальные проблемы Украины в сфере интеллектуальной собственности. PDF PDF (English)
Светлана Ивановна Бессонова, Анна Владимировна Бессонова 209-213
Організаційні засади управління організаційною культурою підприємства. PDF PDF (English)
Роман Георгійович Устинов 214-220
Міжрегіональний взаємозв’язок як фактор зростання економіки. PDF PDF (English)
Оксана Вікторівна Якушева 221-226
Дослідження складових елементів інноваційної інфраструктури. PDF PDF (English)
Ганна Володимирівна Маслова 227-233
Оцінка стану розвитку міжнародних готельних мереж в процесі формування організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу. PDF PDF (English)
Марина Олександрівна Кальніцька 234-241
Удосконалення економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. PDF PDF (English)
Олександр Григорович Череп 242-248
Синдиковане кредитування як інноваційний фінансовий інструмент для комерційних банків України. PDF PDF (English)
Людмила Сергіївна Омельченко, Таїсія Дмитрівна Кравченко 249-255
Этика и этикет бизнесмена. PDF PDF (English)
Владимир Яковлевич Зусин 256-259
Удосконалення системи професійного розвитку персоналу на виробництві – провідна компонента стратегічного розвитку підприємства. PDF PDF (English)
Світлана Петрівна Ланська 260-267
Cтратегічне управління персоналом хімічного підприємства в контексті маркетингової політики. PDF PDF (English)
Петро Іванович Коренюк, Анна Юріївна Кіщенко 268-275
Механізми стимулювання інноваційної діяльності на рівні регіону. PDF PDF (English)
Юлія Олександрівна Кусакова, Ліна Володимирівна Худолєй 276-285
Вплив інноваційних інформаційних технологій на діяльність промислових підприємств в умовах Industry 4.0. PDF PDF (English)
Маріанна Володимирівна Макарова 286-293