Інформація про автора

Майорова, Ірина Миколаївна, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет, Україна