Інформація про автора

Шиян, Андрій Володимирович, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна