Інформація про автора

Андрушків, Богдан, д.е.н., професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль, Україна