Інформація про автора

Вергал, Ксенія Юріївна, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна