Інформація про автора

Малюта, Людмила Ярославівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна