Інформація про автора

Малюта, Людмила, к.е.н, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна