Інформація про автора

Мельник, Лілія, к.е.н., старший викладач, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль, Україна