Інформація про автора

Белопольський, Микола, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна