Інформація про автора

Москаленко, Олександра Миколаївна, ДВНЗ «Криворізький національний університет»,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна