Інформація про автора

Шкурупій, Ольга, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна