Інформація про автора

Криворучко, О. С., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна