Інформація про автора

Шерстюк, Роман, к.е.н., докторант, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна