Інформація про автора

Гільорме, Тетяна Вікторівна, ДВНЗ «Український державний хіміко – технологічний університет», Україна