Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016) Методологічні підходи до визначення тенденцій домінуючого конкурентного позиціонування на галузевих ринках. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Майя Анатоліївна Касінок, Анна Вікторовна Кіорпе
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Наталя Григорівна Сейсебаєва
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ Анотація   PDF
Ігор Іванович Пузанов
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ Анотація   PDF
Дмитро Іванович Тюпа
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Анісімова
 
№ 18 МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Viktoryia Gonchar, Iryna Yakimenko
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФЕРУ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛИЗМА Анотація   PDF (Русский)
Тарас Сергеевич Медведкин
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Анотація   PDF (Русский)
Елена Александровна Плахотник
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ Анотація   PDF
Олена Юріївна Голобородько
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Ольга Леонідівна Некрасова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (на прикладі підприємств та підприємницької діяльності) Анотація   PDF
Богдан Михайлович Андрушків, Наталя Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник
 
№ 16 (2017) Механізм стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Микола Григорович Белопольський, Олена Валеріївна Кузьміна
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМИ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Г. В. Сімонова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Василь Альбертович Воротинцев
 
№ 17 (2018) Механізми стимулювання інноваційної діяльності на рівні регіону. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Олександрівна Кусакова, Ліна Володимирівна Худолєй
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Юрій Миколайович Сотніков, Євген Вікторович Кравченко
 
№ 15 (2017) Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Олексій Юрійович Мінц, Наталя Юхимівна Джамбаз
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» Анотація   PDF
Александр Иванович Момот, Юлія Ігорівна Норенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА Анотація   PDF
Людмила Сергеевна Кутидзе
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МИТНІ ПЛАТЕЖІ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НИХ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Тетяна Валеріївна Шталь, Марина Анатоліївна Відівенко, Катерина Євгеніївна Кравченко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Головень, Іван Олександрович Клопов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Василь Альбертович Воротинцев
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ Анотація   PDF
Наталия Сергеевна Рынкевич
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Володимир Петрович Волков, Лідія Анатоліївна Горошкова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Лідія Анатоліївна Горошко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ ОАО «УГМК» Анотація   PDF
Татьяна Георгиевна Толпежникова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЯК ОБ`ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Валерій Євгенович Воротін
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ І РЕЗЕРВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Я. С. Палешко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП Анотація   PDF
Лариса Сиволап
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ УСКЛАДНЕНОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Шкурупій, Анна Флегантова Анна
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИПРОФІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Олегівна Демків
 
№ 16 (2017) Молодіжне безробіття: тенденції, проблеми, перспективи. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олегівна Міщенко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАНГЕН Анотація   PDF
Олександра Петрівна Косенко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Віктор Іванович Ємцев
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОНЕТАРНА ОСНОВА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Євгеніївна Борисова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ Анотація   PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна
 
№ 16 (2017) Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико – методологічні аспекти. Анотація   PDF   PDF (English)
Юрій Володимирович Макогон, Максим Андрійович Капранов
 
№ 15 (2017) Мотивація економічної діяльності підприємств в умовах розвитку, руйнування та впливу асиметричної інформації. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Гривківська, Андрій Сахно
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГМК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ Анотація   PDF
О. Є. Рябцева
 
№ 16 (2017) Мотивація праці персоналу промислових підприємств на основі вдосконалення системи соціально-трудових відносин. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Вікторівна Тарасевич
 
№ 14 (2016) Направления регулирования конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Анотація   PDF   PDF (English)
Пюстя Орудж Фархади
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Анотація   PDF
Алла Петрівна Левитська
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇН Анотація   PDF
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Лариса Григорівна Капранова, Денис Русланович Малий
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
Олена Цундер
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Максим Валерійович Корнєєв
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ТА СКЛАДОВІ ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. О. Коюда, О. М. Костіна
 
№ 13 (2016) Напрями, форми та інструменти забезпечення антикризової державної політики у промисловості. Анотація   PDF   PDF (English)
Максим Юрійович Сушко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Валерія Юріївна Фролова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець, Олександр Олександрович Левінчук
 
451 - 500 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>