Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Т. В. Орєхова, М. А. Гнилорибов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУКОВІ ОСНОВИ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Ольга Григорівна Чирва
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Самойленко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ніна Никифорівна Пойда-Носик
 
№ 13 (2016) Науково-методичні рекомендації щодо формування державної стратегії розвитку регіонів України. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Валеріївна Томарева-Патлахова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ Анотація   PDF
Лідія Анатоліївна Горошкова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Анотація   PDF
Алла Петровна Левитская
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
Наші автори
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ НАШІ АВТОРИ
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
автори Наші
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
автори Наші
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
Наші Автори
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
Наші Автори
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Наші автори Анотація   PDF
АВТОРИ НАШІ
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Негру І. К., Чумаг Г. В. Ведення переговорів як фактор підвищення ефективності процесу закупівель на підприємстві Анотація   PDF (Русский)
И. К. Негру, Г. В. Чумак
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВНИХ ВИМОГ Анотація   PDF
Ольга Олексіївна Кулініч
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Анотація   PDF
Александр Иванович Момот, Елена Сергеевна Мартынюк
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Сліпченко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА И ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ БРЕНДА Анотація   PDF (Русский)
Елена Михайловна Щолокова, Екатерина Владимировна Киниченко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕС ОБЪЕКТОВ Анотація   PDF (Русский)
Юлонівна Теа Хоргуашвили, Тамара Шалвівна Макасарашвили, Гіулі Гаізівна Гигуашвили
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ Анотація   PDF
Адалат Микайыл Бабаев
 
№ 15 (2017) Необхідність та напрями забезпечення фінансового оздоровлення комерційних банків в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Таїсія Дмитрівна Кравченко, Валерік Саакович Тігранян
 
№ 16 (2017) Нерівномірність економічного розвитку в аспекті ентропійних оцінок використання потенціалу національного господарства. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Анатоліївна Паршина, Юрій Іванович Паршин
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НОВІ РИСИ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Лариса Шаульська
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами. Анотація   PDF   PDF (English)
Вадим Сергійович Бойченко
 
№ 16 (2017) Новые подходы к решению информационных задач в экономике и коммерции. Анотація   PDF   PDF (English)
Борис Борисович Каргин
 
№ 15 (2017) Нуль-базис бюджетування в системі управління оборотними активами промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Ілона Володимирівна Піскульова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності О ВЫБОРЕ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Анна Борисовна Мирошнеченко
 
№ 16 (2017) О некоторых особенностях криптовалют и их роли в современном финансовом мире. Анотація   PDF   PDF (English)
Вячеслав Степанович Волошин, Андрей Александрович Лямзин
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОБГРУНТУВАННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ЗАВДАНИХ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Петро Григорович Перерва, Максим Михайлович Ткачов
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Харченко
 
№ 16 (2017) Обгрунтування системного підходу до позиціонування торговельної марки. Анотація   PDF   PDF (English)
Діана Сергіївна Файвішенко
 
№ 16 (2017) Облік ресурсозберігаючих інновацій в ланцюгах створення вартості підприємств Приазов'я. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Миколаївна Майорова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Брижань, Галина Антонівна Жучкова
 
№ 14 (2016) Обґрунтування концепції стратегічної програми розвитку логістичного аутсорсингу на регіональному рівні. Анотація   PDF   PDF (English)
Костянтин Васильович Завгородній
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ Анотація   PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Ольга Володимирівна Балашова, Володимир Володимирович Воліков
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Дмитро Анатолійович Горовий
 
№ 17 (2018) ОЖИДАЕМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ В БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯХ Анотація   PDF
Vyacheslav Voloshin
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ Анотація   PDF
Інна В’ячеславівна Перелі
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олександр Володимирович Калінін
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Федоренко
 
№ 15 (2017) Оптимізація комерційної діяльності за допомогою інформаційно-аналітичних систем когнітивного характеру. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Федорівна Марченко
 
№ 14 (2016) Оптимізація ремонтної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності великих корпоративних структур у промисловості. Анотація   PDF   PDF (English)
Сергій Валерійович Захаров, Михайло Вікторович Верескун
 
501 - 550 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>