Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Дмитро Олександрович Дресвянніков
 
№ 14 (2016) Організаційні засади створення та функціонування ефективних структур підтримки та розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах. Анотація   PDF   PDF (English)
Любов Григорівна Ліпич, Юлія Ігорівна Грудзевич
 
№ 17 (2018) Організаційні засади управління організаційною культурою підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Роман Георгійович Устинов
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Любов Миколаївна Василишина
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Дмитро Володимирович Дячков
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
В'ячеслав Владиславович Македон
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Лейла Шаміліївна Маматова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Дмитро Анатолійович Антонюк
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. В. Зайцева
 
№ 14 (2016) Організація підготовчих робіт для розробки управлінських рішень сучасного підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Віра Олексіївна Коюда, Марина Іванівна Пасько
 
№ 17 (2018) Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів бюджетної установи. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Сергіївна Ліхоносова, Ганна Владиславівна Шабаліна
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА БАЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
І. В. Мальцева
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Анотація   PDF
Ігор Володимирович Філіпишин
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ Анотація   PDF
Євгенія Юріївна Щьокіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ Анотація   PDF
Роман Сергійович Кравченко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF (Русский)
Елена Анатольевна Куровская, Нане Артуровна Аршакян, Александра Ростиславовна Ткачева
 
№ 15 (2017) Основи екологічного аудиту промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Олександрівна Коростова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Олена Сергіївна Горобець
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Попова, Наталія Дмитрівна Куцак
 
№ 13 (2016) Основні управлінські культури: соціонічний аналіз. Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Олександрович Морушко, Артур Леонідович Висоцький
 
№ 15 (2017) Особенности аутсорсинга при ведении бизнеса в современных условиях. Анотація   PDF   PDF (English)
Максим Миколайович Мальцев, Вероніка Павлівна Усенко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Анотація   PDF (Русский)
Олег Владимирович Кленин
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Григорій Пилипович Таранець
 
№ 16 (2017) Особливості інтелектуального потенціалу підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Олексіївна Швець
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Тетяна Сергіївна Задніпрянна
 
№ 14 (2016) Особливості вирішення реформаційних проблем – громадська оцінка процесів. Анотація   PDF   PDF (English)
Богдан Андрушків, Наталя Кирич, Ольга Погайдак, Лілія Мельник, Роман Шерстюк
 
№ 13 (2016) Особливості готельної індустрії. Анотація   PDF   PDF (English)
Аліна Олександрівна Інгор
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Єлізавета Михайлівна Стрілець
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ Анотація   PDF
Андрій Загітович Шайхатдінов
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПРАЦІ Анотація   PDF
Ольга Валеріївна Мудра
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація   PDF
Олександр Пилипович Лисий
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Анастасія Петрівна Лазарева
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Вікторія Анатоліївна Харченко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Мар’янівна Фесенко, Євген Самуїлович Кіф’юк, Владислав Володимирович Кавелін, Петро Петрович Погорецький
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Бєлова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Вікторія Василівна Гончар
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Й ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
Людмила Ярославівна Малюта, Ольга Богданівна Погайдак
 
№ 13 (2016) Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Олексіївна Швець
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Зборовська, Олег Данилович Годес
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК У СВІТЛІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Руслан Олегович Куртяник
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Особливості реалізації функцій заробітної плати в кризових умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Крістіна Павлівна Якименко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Карина Юріївна Шерстюкова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИЗИ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Альберт Миколайович Кругляк
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ярослава Сергіівна Сємєняк
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Галина Анатоліївна Шипіцина
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Ольга Олегівна Бондаренко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Марина Миколаївнана Беспята
 
№ 14 (2016) Особливості управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції підприємств високотехнологічних галузей. Анотація   PDF   PDF (English)
Віталій Анатолійович Воротніков
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Марина Василівна Макаренко, Оксана Анатоліївна Панчоха
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ У ВИРОБНИЦТВІ ВВП Анотація   PDF
Анастасія Юріївна Могилова
 
551 - 600 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>