Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 16 (2017) Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого економічного розвитку. Анотація   PDF   PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина, Олександр Володимирович Калінін
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Дугінець
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
А. В. Таранич
 
№ 16 (2017) Особливості функціонування вітчизняного ринку золота та його вплив на формування золотого запасу держави. Анотація   PDF   PDF (English)
Петро Іванович Коренюк
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА Анотація   PDF
Лілія Валеріївна Шикова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ІМІДЖУ БРЕНДІВ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Дар’я Олександрівна Приходько
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Володимир Петрович Полуянов, Марина Анатоліївна Головчанська
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Воробйова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Воробйова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Михайло Румелійович Терованесов
 
№ 14 (2016) Оцінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Саміра Тимофіївна Пілецька, Анна Віталіївна Лесик
 
№ 13 (2016) Оцінка галузевої конкурентоспроможності українського експорту чорних металів на світовому ринку. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитро Анатолійович Довгань
 
№ 15 (2017) Оцінка ефективності діяльності кластерних утворень на основі принципів синергії. Анотація   PDF   PDF (English)
Андрій Анатолійович Меліхов, Марина Кулаєва
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРАВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЖКГ Анотація   PDF
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорий Коваленко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах) Анотація   PDF
Роман Шерстюк
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ Анотація   PDF
Андрій Валерійович Ковальов
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Лазарева
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Володимир Іванович Саричев, Ганна Юріївна Єлісєєва
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА РІВНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Валентина Михайлівна Хобта, Марина Володимирівна Полуянова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Ігорівна Павленко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Олена Георгіївна Гриценко, ЮліяАнатоліївна Анатоліївна Рак
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Марина Сергіївна Самойлік
 
№ 17 (2018) Оцінка стану розвитку міжнародних готельних мереж в процесі формування організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Олександрівна Кальніцька
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІНОУТВОРЮЮЧОГО ФАКТОРУ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Шелест
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Миколаїіна Анісімова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОГІСТИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Алла Валеріївна Бакута
 
№ 16 (2017) Оцінювання якості виробничих процесів промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Антоніна Віталіївна Шостаковська
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Світлана Юріївна Мусієнко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ Анотація   PDF (Русский)
Игорь Иванович Пузанов
 
№ 17 (2018) ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
Rostislav Tulchinsky
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ігор Олегович Казачков
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ Анотація   PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Андрій Сергійович Наіста
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЇЇ ФОРМУВАННІ Анотація   PDF
Оксана Іванівна Дідченко, Альона Олександрівна Горпинич
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Віктор Іванович Виноградчий
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Володимир Дмитрович Пархоменко, Алевтина Петрівна Гончаренко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІСЛЯКРИЗОВЕ ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Аіда Адель Савченко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Павлов К. В. Особливості інноваційного розвитку економіки старопромислових регіонів Росії Анотація   PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Панченко Ю. В. Позиціонування регіонів за ефективністю динаміки ринку інтелектуальної власності Анотація   PDF (Русский)
Юлия Владимировна Панченко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОРЯДКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ Анотація   PDF
Сергій Анатолійович Петренко, Григорій Костянтинович Дорожко, Аліна Володимирівна Лузан
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Наталя Григорівна Голіонко
 
№ 15 (2017) Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Олександра Олександрівна Вакуленко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ КАДРОВОГО СИНЕРГІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Хитра
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анжела Миколаївна Вакуліч
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Світлана Сергіївна Макаревич
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА Анотація   PDF (Русский)
Николай Васильевич Лукьянович
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Петрова С. О. Можливості структурування торгового асортименту Анотація   PDF (English)
S. Petrova
 
№ 16 (2017) Планування виробничої програми на забезпечення беззбиткової діяльності підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЛАНУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ І НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Андрій Михайлович Снісар
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЧЭС) Анотація   PDF
Геннадий Владимирович Семенихин
 
№ 14 (2016) Повышение эффективности социально-культурной деятельности посредством рационального использования ресурсов. Анотація   PDF   PDF (English)
Улькер Садыгова
 
601 - 650 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>