Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Погоріла М. О. Проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю на сучасному етапі інноваційного розвитку економіки України Анотація   PDF (Русский)
Мария Александровна Погорелая
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. Ю. Кучерова
 
№ 17 (2018) ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ Анотація   PDF
Petr Korenyuk
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Поздняков Д. О. Критерії класифікації світового ринку космічних технологій та послуг Анотація   PDF (Русский)
Дмитрий Олегович Поздняков
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ Анотація   PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація   PDF
Дмитро Анатолійович Горовий
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС Анотація   PDF
Оксана Єлісєєва, Катерина Пітірякова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОСЕРЕДНИЦТВО НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Катерина Андріївна Шматко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОСИЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗОВНІШНЬОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Катерина Вікторівна Іванова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОСТКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА Анотація   PDF
Анна Александровна Орехова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська
 
№ 16 (2017) Пріоритетні напрямки розвитку інноваційної складової в енергетиці. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Олексіївна Рязанова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРАВА ТА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКА КАФЕДРИ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
Андрій Борисович Кондрашихін
 
№ 15 (2017) Право промышленной собственности. Анотація   PDF   PDF (English)
Светлана Александровна Белоус-Сергеева, Людмила Сергеевна Сорокина
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В УКРАИНЕ Анотація   PDF (Русский)
Александр Иванович Момот, Юлия Игоревна Норенко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ «MICROSOFT») Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Назаренко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРЕДИКАТ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Анжела Юріївна Лизньова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ Анотація   PDF
Олена Іванівна Полуянова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОНЕТАРНИХ ВАЖЕЛІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Євгенія Олександрівна Медведкіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ Анотація   PDF
Яна Владимировна Одинцова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИНЦИП ЕКОНОМІЧНОГО ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ФОРМ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
Тетяна Віталіївна Сьомкіна
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Владислав Сергійович Яковенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Владислав Сергійович Яковенко
 
№ 16 (2017) Приоритетные направления по привлечению иностранного капитала в экономику Азербайджана. Анотація   PDF   PDF (English)
Эльмира Магомед кызы Годжаева
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИЧИНИ ГЛИБОКОГО СПАДУ ТА ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Наталія Львівна Мєшкова, Вероніка Євгеніївна Фіногєєва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Махмудова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Анотація   PDF
Яна Володимирівна Щетинська, Олександр Віталійович Ткаченко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Оксана Володимирівна Полторацька
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація
Михайло Романович Костецький
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Наталя Григорівна Голіонко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Ольга Володимирівна Балашова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Наталія Валентинівна Прямухіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЛАГІАТ У НАУЦІ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Воліков, Ірина Петрівна Дзьобко
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Харабуга
 
№ 17 (2018) Проблеми державного регулювання підприємницької діяльності. Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Олександрович Костенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК Анотація   PDF
Юліан Миколайович Полшков
 
№ 15 (2017) Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитро Олександрович Ляшов
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
О. С. Щербіна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Іксарова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Туніцька
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталя Валеріївна Коваленко, Олексій Іванович Лисаченко, Ірина Леонідівна Чабаненко
 
№ 15 (2017) Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Степанівна Шлапак, Тетяна Едуардівна Кривич
 
№ 14 (2016) Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва
 
№ 16 (2017) Проблеми сталого розвитку підприємств галузі автомобільного транспорту. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Ровенська, Ганна Красножон
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Бессонова, Юлія Василівна Коновал
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Родіон Вікторович Севастьянов
 
№ 13 (2016) Проблеми та перспективи реформування галузі АПК в Укаїні. Анотація   PDF   PDF (English)
Анна Володимирівна Пужай-Череда
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталя Вікторівна Пархаєва, Богдана Валеріївна Колосова
 
№ 15 (2017) Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області. Анотація   PDF   PDF (English)
Евеліна Вікторівна Камишникова, Антон Вікторович Пінчук
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Іванюта
 
651 - 700 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>