Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Альберт Кругляк
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Коваленко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЇ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Кушнір
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТОРГОВИХ ПАТЕНТІВ Анотація   PDF
Юлія Борисівна Скорнякова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ СКЛАДОВОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Петро Петрович Микитюк
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИМИ УКРАИНЫ Анотація   PDF
Светлана Ивановна Бессонова, Галина Павловна Бессонова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО РЫНКОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ Анотація   PDF
Юрий Владимирович Макогон, Илья Васильевич Хаджинов, Валерия Валерьевна Подунай, Дарья Александровна Гайдей, Анна Александровна Орехова
 
№ 15 (2017) Проблемы развития малого бизнеса в Украине. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Павловна Бессонова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Анотація   PDF
Павло Васильович Солошенко, Ольга Володимирівна Балашова
 
№ 15 (2017) Проблемы финансового аутсорсинга в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса Украины и пути их решения. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитрий Александрович Дресвянников
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ Анотація   PDF
Дмитро Кузьмич Турченко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СТАЛИ Анотація   PDF
Михайло Ігоревич Лукаш
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Ярошевська
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Ліна Сергіївна Ткаченко
 
№ 14 (2016) Процедура безперервного управління бюджетом вертикально-інтегрованої компанії. Анотація   PDF   PDF (English)
Володимир Павлович Малюков, Олена Станіславівна Дідіченко
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Євгенівна Вітка
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕРЕЖЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. В. Хаджинова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (на материалах Азербайджанской республики) Анотація   PDF
Назим Огтай Эминов
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Іванівна Бессонова, Григорій Костянтинович Дорожко
 
№ 14 (2016) Пути повышения производства товарной продукции малого и среднего предпринимательства. Анотація   PDF   PDF (English)
Вюсаля Муса кызы Бабаева
 
№ 15 (2017) Разработка инновационных решений на предприятиях по сотрудничеству с научно-исследовательскими учреждениями. Анотація   PDF   PDF (English)
Кинга Корниенко
 
№ 13 (2016) Разумному развитию человечества альтернативы нет. Анотація   PDF   PDF (English)
В'ячеслав Степанович Волошин, Микола Григорович Белопольський, Олег Володимирович Кленін
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РАЦІОНАЛЬНА ЕКЛЕКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Лелюк
 
№ 15 (2017) Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів. Анотація   PDF   PDF (English)
Яна Ходова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕГУЛЮВАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: ДОСВІД США І КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Інна Валеріївна Солоділова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія Editorial Board
 
№ 13 (2016) Редакційна колегія Анотація   PDF   PDF (English)
Editorial team
 
№ 16 (2017) Резерви ефективності функціонування транспортної системи гірночо-збагачувальних комбінатів. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Анотація   PDF
Регіна Валеріївна Сафарова
 
№ 15 (2017) Ресурсозбереження у системі управління житлово-комунальним комплексом регіону. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова
 
№ 14 (2016) Реформирование системы высшего образования Азербайджанской Республики. Анотація   PDF   PDF (English)
Шахла Гусейнова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РИНОК СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Юрій Миколайович Пархоменко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РИСКИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ И РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Анотація   PDF
Ярослав Валерійович Петраков, Тетяна Володимирівна Дарнопих, Алла Миколаївна Ломоносова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Юрій Ільїч Чентуков
 
№ 16 (2017) Розвиток екологічного менеджменту на підприємствах морської галузі. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдинов, Алла Вікторівна Кравченко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСФЕРУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Воліков, Ірина Петрівна Дзьобко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Оксана Володимирівна Полторацька
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Віхляєва
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ХОЛДИНГІВ Анотація   PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Катерина Дроботіна
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ХОЛДИНГІВ Анотація   PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Катерина Дроботіна
 
№ 14 (2016) Розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні на основі матриці істотних питань. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Юріївна Кучерова
 
№ 14 (2016) Розвиток портової інфраструктури як основної складової логістичного потенціалу. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Іванова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна В’ячеславівна Князєва
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Яна Сергіївна Трусова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Вікторія Степанівна Стойка
 
701 - 750 з 1042 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>