Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЕКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Кириченко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ КАНАЛИ ТА СПОСОБИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анна Андріївна Комеліна
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Вікторія Василівна Гончар
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ МОДЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Андріївна Салова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З УГОРЩИНОЮ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Дугінець
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ КОНТРОЛІНГУ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Єлизавета Юріївна Ткаченко
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Л. О. Жилінська
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська
 
№ 15 (2017) Сучасні підходи до формування показників оцінки діяльності та потенційних можливостей підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Тамара Дерев'янко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Юлія Георгіївна Лелі
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Хаджинова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Сучасні тенденції вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні (порівняльний аналіз) Анотація   PDF   PDF (English)
Тетяна Петрівна Настич
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. М. Анісімова, Л. В. Лаврентьєва
 
№ 16 (2017) Сучасні тенденції енергозбереження та ефективності діяльності підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Костянтин Степанович Жадько
 
№ 15 (2017) Сучасні тенденції розвитку ринку вугілля. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Олександрівна Обухова, Вікторія Михайлівна Судніцина
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТНК ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ Анотація   PDF
Катерина Ігорівна Нерода-Березка
 
№ 13 (2016) Сучасні технології управління енергозбереженням. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Григорій Володимирович Коваленко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЛІ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПРИНЦИПІВ І ЗАСАД ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Олександра Миколаївна Москаленко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНА СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СВІТОВИХ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ Анотація   PDF
Ольга Іванівна Гапонюк
 
№ 17 (2018) Сучасний стан і перспективи розвитку законодавчої бази України в сфері авторського права і суміжних прав. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Вікторівна Кузнецова, Пилип Оладеле Амос Мєхінті
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Сучасний стан розвитку національного портового комплексу Анотація   PDF   PDF (English)
Максим Миколайович Мальцев
 
№ 14 (2016) Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Іван Олексійович Карбівничий
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ Анотація   PDF
Лариса Григорівна Капранова
 
№ 15 (2017) Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Катерина Вікторівна Ковтун
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНИЙ СТАН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДОНЕЧЧИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОПИТУ Анотація   PDF
Володимир Петрович Полуянов, Оксана Іванівна Чорноус
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЩНОСТЬ И ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «РАЗВИТИЕ» Анотація   PDF (Русский)
Елена Сергеевна Кравченко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЩНОСТЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Анотація   PDF (Русский)
Эвелина Викторовна Камышникова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕМПОРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Владислав Ангелович Георгієв
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ Анотація   PDF
Костянтин Олександрович Новицький
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Галина Євгенівна Долматова, Інара Ісмаілівна Канєєва, Олена Леонідівна Перепелиця
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» Анотація   PDF
Ольга Аліївна Акчуріна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ Анотація   PDF
Валерія Валеріївна Подунай
 
№ 16 (2017) Теорії регіонального розвитку у генезисі економічної думки. Анотація   PDF   PDF (English)
Ростислав Володимирович Тульчинський
 
№ 17 (2018) ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Pavlo Soloshenko, Bogdan Bogdan Fedyanin
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Віталій Анатолійович Омельяненко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ Анотація   PDF
Олексій Володимирович Ластовенко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анатолій Анатолійович Турило
 
№ 13 (2016) Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності фіскальної політики. Анотація   PDF   PDF (English)
Ярослава Ігорівна Морщ
 
№ 17 (2018) Теоретико-методологічні засади управління соціально-психологічним кліматом трудового колективу на підприємстві. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Олексіївна Швець
 
№ 14 (2016) Теоретико-методологічні основи забезпечення керованого соціального інновування в національній економіці. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Володимирівна Більська
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ксенія Юріївна Вергал
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Теоретические подходы к трансформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Володимирівна Марченко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕСТНОГО РЫНКА ТРУДА Анотація   PDF
Вікторія Валеріївна Дружиніна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Титульні сторінки
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Титульна сторінка
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Світлана Олегівна Мащенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ Анотація   PDF
Савелій Семенович Аптекар, Юлія Вікторівна Рязанова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Сергіївна Тарабан
 
851 - 900 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>