Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧИННИКІВ ТА ПРІОРИТЕТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Руслан Алієв
 
№ 13 (2016) Трансформационные процессы в сфере управления государственной собственностью в Украине. Анотація   PDF   PDF (English)
Го Цзяфей
 
№ 17 (2018) Удосконалення економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Григорович Череп
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Денис Вікторович Василичев
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Євгенія Андріївна Шабельникова
 
№ 16 (2017) Удосконалення методологічних підходів щодо оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. Анотація   PDF   PDF (English)
Алла Василівна Череп, Ліна Володимирівна Худолєй
 
№ 15 (2017) Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Миколаївна Анісімова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МЕТОДИКИ ЇХ АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Олена Антонівна Зінченко, Юлія Богданівна Кашубіна, Юлія Олександрівна Некряч
 
№ 14 (2016) Удосконалення підходів до управління економічною безпекою промислового підприємства шляхом підвищення якості рекрутингу та розвитку персоналу. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Дмитро Сергійович Зінченко
 
№ 14 (2016) Удосконалення парадигми управління персоналом на засадах рольових моделей поведінки та взаємодії на підприємстві. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Миколаївна Орлова
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ МОРСЬКОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ Анотація   PDF
Юлія Загородня
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Денис Вікторович Василичев
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Володимир Петрович Задорожний, Світлана Володимирівна Онищенко
 
№ 15 (2017) Удосконалення системи оплати праці та стимулювання структурних підрозділів підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина
 
№ 17 (2018) Удосконалення системи професійного розвитку персоналу на виробництві – провідна компонента стратегічного розвитку підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Петрівна Ланська
 
№ 16 (2017) Удосконалення системи управління ефективністю підприємства в контексті стратегії енергоефективності. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Анатолій Михайлович Турило, Даріуш Олесь Павліщій, Джемалі Нодарович Ріонідзе
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Боднарук
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
Михайло Романович Костецький
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ Анотація   PDF
С. С. Глушаченко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ КОНВЕЄРОМ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олександр Борисович Бутнік-Сіверський
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМИ БРЕНДАМИ Анотація   PDF
Аліна Олександрівна Кривоніс
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ В МЕТАЛУРГІЙНИЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Камневва
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Валентин Миколайович Гончаров, Тетяна Семенівна Бистрова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ) Анотація   PDF
Тетяна Вадимівна Горохова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Управління розвитком промислових підприємств: підходи та методологія. Анотація   PDF
Ігор Володимирович Філіпішин
 
№ 17 (2018) Управлінські інструменти та технології розвитку регіонального інформаційного менеджменту. Анотація   PDF   PDF (English)
Yyuliya Kovalenko
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Любов Іванівна Донець
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF (Русский)
Роман Алексеевич Толпежников
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація
Юрій Владимирович Іванов
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ «ВІКОН МОЖЛИВОСТЕЙ» ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Лелюк
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Філіпішин І.В. Державно-приватне партнерство як вектор інтенсивного розвитку транспортної інфраструктури Анотація   PDF (Русский)
Игорь Владимирович Филипишин
 
№ 17 (2018) Фінансові важелі як механізми управління децентралізованими ресурсами. Анотація   PDF   PDF (English)
Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Ivan Karbivnychyi
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Анотація   PDF
Лідія Олександрівна Омелянович, Ольга В’ячеславівна Гладкова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Пересада, Олеся Володимирівна Федорук
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Василівна Лазебна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІРМОВА ТОРГІВЛЯ В МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Мар’яна Василівна Мальчик, Олена Володимирівна Попко
 
№ 18 ФІСКАЛЬНІ СТИМУЛИ ТА МОТИВИ ЯК СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Alla Hrechko, Veronika Khudolei
 
№ 17 (2018) ФАКТОРИ ВИБОРУ ХМАРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ERP-СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Elena Nyemkova, Olena Orlova
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРИ СВІДОМОЇ СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС Анотація   PDF
О. В. Покатаєва, Г. Ю. Кучерова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНИ В СТРУКТУРІ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ Анотація   PDF
Олександр Григорович Череп
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРИ ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ КРИЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Дмитро Олександрович Дмитренко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПАРАМЕТРЫ И ДИНАМИКА Анотація   PDF
Елена Михайловна Азарян, Татьяна Олеговна Загорная
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА Анотація   PDF
Володимир Петрович Полуянов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКИ СТРАН МИРА Анотація   PDF
Илья Васильевич Хаджинов
 
№ 17 (2018) ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПАТТЕРНОВ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ Анотація   PDF
Olena Piatykop, Maksim Zhylkin
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИ І СПОСОБИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ПРИМОРСЬКИХ МІСЦЕВОСТЯХ Анотація   PDF
Олена Петрівна Богаченко
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Вікторія Богданівна Нікуліна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УКРАИНЕ КАК ФАКТОР ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ Анотація   PDF
Ганна Георгіївна Музиченко, Яна Ігорівна Скіба
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ Анотація   PDF
Анна Владимировна Матвиенко
 
951 - 1000 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>