Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМ АЕРОПОРТОВИМ КОМПЛЕКСОМ Анотація   PDF
Віталій Юрійович Павелко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Анісімова О.М., Булахова О.І. Аналіз реалізації моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах Анотація   PDF (Русский)
Ольга Анисимова, Елена Булахова
 
№ 17 (2018) Аналіз інвестиційної привабливості «event marketing». Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Володимирович Калінін, Ганна Андріївна Присяжна
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Роман Олексійович Толпежніков, Лейла Шаміліївна Маматова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ Анотація   PDF
Лариса Геворгівна Саркісян
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Володимирівна Угрімова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Віра Олексіївна Коюда
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНИМ БІЗНЕСОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА Анотація   PDF
О. Ю. Івченкова, Ю. Д. Літвиненко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Світлана Феліксівна Марова, Ю. В. Бурих
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МІНІМІЗАЦІЇ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ігор Ігорович Сташкевич
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Аналіз науково-методичних підходів до оцінки рівня економічного розвитку підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Михайлівна Сєркова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Інна Ігорівна Чайковська
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Сергіївна Картечева
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Мартякова, Любов Миколаївна Веретельная
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРНОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Віталій Анатолійович Омельяненко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ Анотація   PDF
Ольга Зборовська, Борис Марков
 
№ 14 (2016) Аналіз стану економічної складової сталого розвитку промислових підприємств України. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Володимирівна Латишева
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І УМОВ ПРАЦІ ЯК ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Воробйова
 
№ 15 (2017) Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Сергіївна Захаренко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Юлія Валеріївна Орловська, Павло Анатолійович Фісуненко, Владислав Федорович Левченко
 
№ 16 (2017) Аналіз структури товарного асортименту будмаркету. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Володимирівна Перевозова, Ірина Романівна Попадинець, Дарія Дмитрівна Перевозова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Богуславська
 
№ 14 (2016) Аналіз сутності та стану державного боргу. Анотація   PDF   PDF (English)
С. М. Короленко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Анна Володимирівна Горбунова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
Микола Григорович Белопольський
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ТРУДОРЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олена Сергіївна Гайдаш
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ Анотація   PDF
Інна Вікторівна Петрова, Світлана Володимирівна Бойко
 
№ 13 (2016) Аналіз факторів впливу на розвиток туристичної галузі в Україні Анотація   PDF   PDF (English)
Аліна Євгенівна Сірик
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ОПОРУ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Микола Григорович Білопольский, Олександр Васильович Якименко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ Анотація   PDF
Діана Сергіївна Файвішенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Зинаида Васильевна Фролова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ Анотація   PDF
Олена Георгіївна Кошелєва, Станіслав Андрійович Бучковский
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ Анотація   PDF (Русский)
Павел Игоревич Самойлов
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛИЗ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ Анотація   PDF
Людмила Воладимировна Пономарева, Павел Олегович Пономарев
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ Анотація   PDF
Зінаїда Василівна Фролова
 
№ 13 (2016) Анализ современного состояния интеллектуальных инноваций на промышленных предприятиях Украины. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Миколаївна Анісімова, Наталія Володимирівна Горячева
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И МИРЕ Анотація   PDF
Олена Іванівна Полуянова
 
№ 16 (2017) Анализ формирования бюджетных доходов и их состояния в современных условиях. Анотація   PDF   PDF (English)
Флора Гамандар кызы Алескерова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ДОБЫЧИ ГАЗОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ Анотація   PDF (Русский)
Ваагн Григорьевич Мнацаканян, Георгий Борисович Рязанцев
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Аровіна М.П. Інтернет-аукціони в електронному бізнесі України Анотація   PDF (Русский)
М. П. Аровина
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АУТСОРСИНГ: ЙОГО СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФОРМИ Анотація   PDF
Аіда Адель Савченко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АУТСТАФІНГ ЯК МОЖЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Остапенко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Білаш Л.Л. Лідерство, організаційна культура і командна взаємодія як ключові фактори реалізації особистісного потенціалу співробітників в системі стратегічного управління людськими ресурсами Анотація   PDF (Русский)
Людмила Леонидовна Билаш
 
№ 14 (2016) Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитро Анатолійович Антонюк, Анатолій Іванович Мокій, Катерина Іванівна Антонюк
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності БАНКРУТСТВО ЯК РАДИКАЛЬНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Сергій Владиславович Телін
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Белопольський М.Г. Внутрішні резерви для спасіння України Анотація   PDF (Русский)
Н. Г. Белопольский
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Бессонова Г.П. Аналіз екологічного стану водних об'єктів м. Маріуполя. Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Бессонова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Бессонова С. І., Дорожко Г. К. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств в умовах енергозбереження Анотація   PDF (Русский)
Светлана Ивановна Бессонова, Григорий Константинович Дорожко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Биткін С. В., Іванютін І. Р., Коломієць В. А., Мокій А. І. Прогнозування цін металопрокату з використанням поєднання методів кореляційно-регресійного аналізу та експоненціального згладжування часових рядів у середовищі STATISTICA 8. Анотація   PDF (Русский)
Сергей Витальевич Быткин, Игорь Русланович Иванютин, Владимир Анатольевич Коломиец, Анатолий Иванович Мокий
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Блажева В. І. Інновації в аграрному секторі в контексті стратегії "Європа –2020" для інтелігентного, стійкого і прилучає зростання Анотація   PDF (English)
v. Blazheva
 
101 - 150 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>