Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016) Класифікація видів трансформації інтелектуальної власності корпорації. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Валентинівна Корнух
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Олена Григорівна Лавруша
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Зелінська
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Андрій Валерійович Ковальов
 
№ 17 (2018) Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Анотація   PDF   PDF (English)
Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Roman Karbivnychyi
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Клименко В.І. Проблеми розвитку кредитно-кооперативного сектора в Україні Анотація   PDF (English)
V. Klіmenko
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Козлова В.Я., Бессонова Г.П. Бухгалтерський облік операцій з охорони навколишнього середовища Анотація   PDF (Русский)
Виктория Яновна Козлова, Галина Павловна Бессонова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ІНОЗЕМНИЙ СТУДЕНТ» Анотація   PDF
Дмитрович Дмитро Плинокос
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇН З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Маргарита Вадимівна Сімонова
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ю. В. Короткий
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Львівна Мєшкова
 
№ 16 (2017) Комунікаційний аспект якості облікового забезпечення управлінських рішень. Анотація   PDF   PDF (English)
Олексій Увіналійович Безчасний
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
Олена Сергіївна Голоднюк
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Віра Яківна Чевганова, Світлана Юріївна Кулакова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Віра Яківна Чевганова, Світлана Юріївна Кулакова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Андрій Анатолійович Меліхов
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Дугінець
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕГІОНІВ У ПРОСТОРОВОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. І. Головня
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИЯХ Анотація   PDF
Віктор Замару, Альона Кроитору
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. П. Скоринін
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
В'ячеслав Степанович Волошин, Лариса Григорівна Капранова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ, ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Вікторія Євгенівна Проскуркіна
 
№ 16 (2017) Контурування загроз економічній безпеці газотранспортних підприємств шляхом їх класифікації. Анотація   PDF   PDF (English)
Ліліана Тарасівна Гораль, Михайло Іванович Прокопів
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ ВIДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОБЛЕМНОГО РЕГIОНУ Анотація   PDF
Георгій Георгійович Бiлак
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Гамова, Олена Степанівна Донець
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційного проекту та його життєвого циклу. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Валеріївна Ястребова
 
№ 17 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІМІДЖУ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Olha Zinchenko
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Юлія Андріївна Заіка
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ Анотація   PDF
О. І. Трохимець
 
№ 14 (2016) Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Євгенівна Андрющенко
 
№ 17 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Irina Perevozova, Andrew Ustenko, Oksana Malynka, Elena Morozova
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Галина Сергіївна Степанюк, Дмитро Віталійович Тимошенко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Плаксюк
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Віта Геннадіївна Ковтун
 
№ 14 (2016) Концепція управління промисловим персоналом інтегрованого корпоративного підприємства в кризових умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Валерія Михайлівна Колосок, Михайло Леонідович Цуркан
 
№ 15 (2017) Концепция всеобщего управления качеством как механизм повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса. Анотація   PDF   PDF (English)
Зинаида Васильевна Фролова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ Анотація   PDF
Тетяна Михайлівна Дедух
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПО ФАКТОРУ «УСЛОВИЯМИ ТРУДА» Анотація   PDF (Русский)
Дмитро Олександрович Ляшов
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА Анотація   PDF
Тамара Антоновна Дерев’янко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Юлія Іванівна Мацкевич
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОРЕЛЯЦІЯ ІНДЕКСУ УБ ІЗ ІНДЕКСАМИ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖ Анотація   PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Дмитро Володимирович Безпалько
 
№ 17 (2018) Корпоративне та стратегічне управління як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова, Ганна Миколаївна Андрусенко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації Анотація   PDF
Олександр Володимирович Длугопольський, Юрій Петрович Івашук
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Кравченко Р.С. Мінімізація латентних ризиків інфраструктурних проектів державно-приватного партнерства Анотація   PDF (Русский)
Роман Сергеевич Кравченко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИЗА: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Юлія Вікторівна Калюжна
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Ольга Василівна Остапчук
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Ольга Василівна Остапчук
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ Анотація   PDF
Александровна Юлия Набатова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Олександр Григорович Череп
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Лепьохіна О. В. Інвестиційні процеси як спосіб модернізації промисловості Херсонської області Анотація   PDF (Русский)
Елена Ваславеевна Лепьохіна
 
351 - 400 з 1045 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>