Історія журналу

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року). Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Усі статті  збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  з 2018 року отримують ідентифікатор DOI та реєструються в системі CrossRef.

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових знань на безоплатній основі. Видання засновується з благодійною метою і призначене для безкоштовного розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013 р.

ISSN друкованої версії 2227-6246

ISSN онлайнової версії 2663-6956